Coalitieakkoord in Beesel een feit

woensdag 25 mei 2022

‘Bouwen aan onze gemeenschap, voor vandaag en morgen’

CDA, VLP en Beeselse Lijst vormen de komende vier jaar de coalitie in de gemeente Beesel. Deze partijen stonden ook de afgelopen periode aan het roer en samen willen ze de krachtige positie van de gemeente Beesel verder uitbouwen.
De focus van de coalitie ligt op een aantal majeure thema’s; zoals Fijn Wonen, Samenkracht, Duurzaamheid, Beleven en Investeren. “Het coalitieakkoord is echt gezamenlijk tot stand gekomen. Iedereen, zowel fractievoorzitters, raadsleden en wethouders staan er voor 100% achter en zien dit als de juiste richting voor onze mooie gemeente de komende jaren.
Voor de coalitie was het belangrijk om te kijken naar wat er de afgelopen jaren is neergezet, om dat vervolgens verder uit te kunnen bouwen. “We hebben goed gekeken naar hoe we er in financieel opzicht voor staan. Het is mooi om te zien dat we op dat gebied een aantal goede dingen voor elkaar hebben gekregen. Dat zorgt er voor dat we nu echt weer ambitie durven en mogen hebben,” vertelt Bram Jacobs.

Passende woningen en goede voorzieningen

Zo wil de coalitie er onder andere voor zorgen dat er meer passende woningen komen en dat de voorzieningenstructuur in de dorpen behouden blijft. Om dit te kunnen doen wil de coalitie investeringen doen in maatschappelijk vastgoed, zoals onder andere de school in Beesel en de Schakel in Reuver. Ook willen de partijen dat er voor inwoners en bezoekers een divers aanbod van recreatieve voorzieningen, natuur, bedrijvigheid en evenementen blijft. Ook zien de partijen dat gemeente Beesel een taak heeft op het gebied van duurzaamheid. Om uitvoering te geven aan de landelijke klimaatopgave wil de coalitie onderzoek doen naar de mogelijkheden voor het grootschalig opwekken van energie. “Belangrijke rode draad in onze plannen is echter dat we de zaken vooral samen met onze gemeenschap doen. Besturen doen we samen, als coalitie geven we de richting aan, successen behalen we alleen met elkaar. Daar zijn alle partijen van overtuigd.” rond Jacobs af.

Nieuwe gezichten

De coalitie draagt twee nieuwe, vrouwelijke, wethouders voor. Anouk Huijs (CDA) en Linda Nijssen (VLP) nemen het stokje over van Bram Jacobs en Luc Drost. Op 31 mei worden zij na instemming van de gemeenteraad, samen met Marcel Roelofs (Beeselse Lijst) geïnstalleerd tijdens de raadsvergadering in het gemeentehuis in Reuver. Voor de officiële benoeming wordt de voltallige gemeenteraad op 30 mei bijgepraat over de totstandkoming en inhoud van het coalitieakkoord. Dit gebeurt in een openbare bijeenkomst in het gemeentehuis.

Bekijk hier het coalitieakkoord (PDF, 7.5 MB)