Afspraken voor u als ouder of verzorger

Als ouder of verzorger houdt u zich aan de volgende afspraken:

 • Uw kind staat op het afgesproken tijdstip klaar. De chauffeur kan maximaal 2 minuten wachten en rijd dan verder. Als uw kind te laat is, brengt u uw kind zelf naar school.
 • Geef bijzonderheden vooraf door aan de chauffeur. Bijvoorbeeld: als uw kind niet helemaal fit is of als er in het gezin iets is gebeurd dat invloed kan hebben op het gedrag van uw kind.
 • Reist uw kind een keer niet mee? Bijvoorbeeld door ziekte of een bezoek aan de dokter. Geef dit dan op tijd door aan de vervoerder. Denk er ook aan om de vervoerder op tijd te informeren wanneer uw kind weer kan meereizen.
 • Geef de medicijnen die uw kind moet krijgen zelf af op school.
 • Heeft uw kind een kinderstoel nodig? Zorg hier zelf voor.
 • Zorg zelf voor opvang als uw kind thuis wordt gebracht.

Bent u niet tevreden over het leerlingenvervoer? Geef dit dan door. Neem contact op met de vervoerder Munckhof. Bel 077 – 397 8870.

Als het nodig is, wordt er ook contact opgenomen met de directeur van de school of de gemeente Beesel.

Afspraken voor uw kind

Uw kind houdt zich aan de volgende afspraken:

 • Blijf op zijn of haar vaste zitplaats zitten.
 • Gebruikt de autogordel (verplicht).
 • Is beleefd tegen de chauffeur en de andere kinderen.
 • Heeft respect voor de spullen van anderen.
 • Brengt de veiligheid van zichzelf of anderen niet in gevaar.
 • Luistert naar de chauffeur en doet wat de chauffeur vraagt of zegt.

Als uw kind zich niet aan de afspraken houdt, krijgt uw kind mogelijk (tijdelijk) geen leerlingenvervoer. Als ouder of verzorger zorgt u dan zelf dat uw kind naar school wordt gebracht.

Afspraken voor de chauffeur

De chauffeur houdt zich aan de volgende afspraken:

 • Stelt zich aan u en uw kind voor en houdt zich aan de afspraken die met u zijn gemaakt.
 • Vervoert uw kind veilig en verantwoord en houdt zich aan de wettelijke voorschriften.
 • Zorgt dat de kinderen de veiligheidsgordels gebruiken.
 • Neemt de sleutels mee bij het verlaten van het voertuig.
 • Geeft problemen met een of meerdere kinderen meteen door aan de directeur van de school en de betreffende ouders.
 • Laat de leerlingen altijd aan de rechterzijde van de straat uitstappen en helpt de leerlingen als dat nodig is.
 • Rijdt niet weg voordat alle kinderen op hun vaste plaats zitten en de veiligheidsgordels vastzitten.
 • Zet rolstoelen vast in de daarvoor bestemde klemmen.
 • Rookt niet tijdens de rit en zorgt dat de bus of taxi goed gelucht is.
 • Neemt bij een noodsituatie direct contact op met zijn of haar werkgever. Deze neemt vervolgens direct contact op met de school, de betreffende ouders en de opdrachtgever.