Lokaal jeugdbeleid

In Beesel kun je ontspannen, met plezier en gezond opvoeden en opgroeien. Hoe deze ambitie wordt gerealiseerd is terug te lezen in het lokale jeugdbeleid 2023-2026. Lees hier het lokale jeugdbeleid 2023-2026. (PDF, 1.2 MB)

Gezinscoach

Heeft u vragen over opvoeden en opgroeien? Dan kunt u terecht bij de gezinscoaches van gemeente Beesel. Een gezinscoach is een hulpverlener met veel kennis en ervaring over alles wat te maken heeft met opvoeden en opgroeien. De gezinscoach kijkt samen met u welke hulp of ondersteuning nodig is. Het uiteindelijke doel van de gezinscoach is ervoor zorgen dat u als gezin zelf verder kunt. U kunt de gezinscoaches telefonisch en per e-mail bereiken. Bel 077 – 474 92 92. Of stuur een e-mail naar gezinscoaches@beesel.nl.
Bekijk hier meer informatie over de gezinscoaches inclusief video die uitlegt hoe de gezinscoaches in de gemeente Beesel u kunnen ondersteunen.

Jeugdstem: vertrouwenspersonen Advies- en klachtenbureau Jeugdzorg

Komt u er samen met de gezinscoach niet uit? Of bent u niet tevreden over de ondersteuning? Dan kan een onafhankelijk vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) u mogelijk helpen. Neem hiervoor contact op met Jeugdstem. Bel 088 - 555 1000. Klik hier om naar de website van Jeugdstem te gaan. (Deze link gaat naar een andere website)

Veilig opgroeien

Kinderen en jongeren moeten de mogelijkheid hebben om op te groeien zonder dreiging en gevaar. In situaties die bedreigend of schadelijk zijn voor de ontwikkeling, verdient een jeugdige bescherming. Het is de taak van de professional om aandacht te hebben voor de veiligheid van het kind. Als er zorgen zijn onderzoeken de professionals samen met de ouders hoe de situatie kan veranderen, zodat kinderen zich weer veilig voelen en zich op een positieve manier kunnen ontwikkelen.

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het centrale advies- en meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld in de regio Noord- en Midden-Limburg. U kunt het centraal advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling gratis bereiken via telefoonnummer 0800 - 2000. Dit is een landelijk telefoonnummer. U wordt geholpen in uw eigen gemeente. Kijk voor meer informatie op de website van Veilig Thuis. (Deze link gaat naar een andere website)

Crisishulp Jeugd

Is er sprake van een (dreigende) crisissituatie binnen een gezin? Neem dan contact op met Crisishulp Jeugd Noord- en Midden-Limburg (CJ-NML) via telefoonnummer 043-604 57 77. CJ-NML is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar en beschikbaar in crisissituaties. Zij wegen met u de crisis af en bepalen of er crisishulp nodig is, en zo ja, welke crisishulp er nodig is.