Lokaal jeugdbeleid

In Beesel kun je ontspannen, met plezier en gezond opvoeden en opgroeien. Hoe deze ambitie wordt gerealiseerd is terug te lezen in het lokale jeugdbeleid 2023-2026. Lees hier het lokale jeugdbeleid 2023-2026. (PDF, 437.5 kB)

Gezinscoaches

Heeft u vragen over opvoeden en opgroeien? Dan kunt u terecht bij het gezinscoachteam van gemeente Beesel. De gezinscoach kijkt samen met u wat er nodig is om weer verder te kunnen. U kunt het gezinscoachteam bereiken via telefoonnummer 077 – 474 92 92. U kunt ook een e-mail sturen naar gezinscoaches@beesel.nl.

Advies- en klachtenbureau Jeugdzorg

Komt u er samen met de gezinscoach niet uit? Of bent u niet tevreden over de ondersteuning? Dan kan een onafhankelijk vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) u mogelijk helpen.
U kunt contact opnemen met het AKJ via telefoonnummer 088 - 555 1000. Kijk voor meer informatie op de website van het AKJ.

Veilig opgroeien

Kinderen en jongeren moeten de mogelijkheid hebben om op te groeien zonder dreiging en gevaar. In situaties die bedreigend of schadelijk zijn voor de ontwikkeling, verdient een jeugdige bescherming. Het is de taak van de professional om aandacht te hebben voor de veiligheid van het kind. Als er zorgen zijn onderzoeken de professionals samen met de ouders hoe de situatie kan veranderen, zodat kinderen zich weer veilig voelen en zich op een positieve manier kunnen ontwikkelen.

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het centrale advies- en meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld in de regio Noord- en Midden-Limburg. U kunt het centraal advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling gratis bereiken via telefoonnummer 0800 - 2000. Dit is een landelijk telefoonnummer. U wordt geholpen in uw eigen gemeente. Kijk voor meer informatie op de website van Veilig Thuis.

Crisishulp Jeugd

Is er sprake van een (dreigende) crisissituatie binnen een gezin? Neem dan contact op met Crisishulp Jeugd Noord- en Midden-Limburg (CJ-NML) via telefoonnummer 043-604 57 77. CJ-NML is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar en beschikbaar in crisissituaties. Zij wegen met u de crisis af en bepalen of er crisishulp nodig is, en zo ja, welke crisishulp er nodig is.