De vragen over opvoeden en opgroeien zijn heel divers. Het kunnen eenvoudige opvoedvragen zijn over bijvoorbeeld driftbuien. Maar ook lastigere opvoedvragen zoals: “Help, mijn puber heeft last van sombere buien”, “Mijn kind heeft moeite met het maken van sociale contacten” of “Ik ben de grip op mijn kind kwijt”.

Verder kan het ook gaan om complexere opvoedvragen met uitdagingen voor meerdere gezinsleden. Bijvoorbeeld als er sprake is van een beperking of een (chronische) ziekte.

Kijk in onderstaande video hoe de gezinscoaches in de gemeente Beesel u kunnen ondersteunen.

Wat is een gezinscoach?

Een gezinscoach is een hulpverlener met veel kennis en ervaring over alles wat te maken heeft met opvoeden en opgroeien. De gezinscoach werkt bij de gemeente en ondersteunt gezinnen die hulp nodig hebben. Een gezinscoach kan contact opnemen met een passende zorginstelling als dit nodig is. Het uiteindelijke doel van de gezinscoach is ervoor zorgen dat u als gezin zelf verder kunt. En dat hulp uiteindelijk niet meer nodig is.

Hoe kan een gezinscoach uw gezin helpen?

Heeft u vragen over opvoeden en opgroeien? Een gezinscoach gaat graag met u in gesprek om te kijken welke hulp of ondersteuning u nodig heeft. Aan de hand van een aantal gesprekken bespreekt de gezinscoach samen met u wat er goed gaat en waar u vragen over heeft.

Na de gesprekken maakt de gezinscoach samen met u een plan. In dit plan staat welke ondersteuning u nodig heeft. De ondersteuning die u nodig heeft, kan voor iedereen anders zijn. De ondersteuning kan onder meer bestaan uit:

 • Adviezen en tips waar u en uw gezin zelf mee aan de slag kunt
 • Begeleiding van u en uw gezin voor een bepaalde periode
 • Samen in gesprek gaan met uw kinderen
 • Meedenken in hoeverre uw naasten u kunnen helpen
 • Verwijzing naar een passende zorgorganisatie. De gezinscoach blijft op de achtergrond betrokken om de ingezette hulp op te volgen.

Het doel van de ondersteuning is ervoor zorgen dat u als gezin zelf verder kunt. En ervoor zorgen dat de vragen die u nu heeft geen grotere problemen worden in de toekomst.

Een gezinscoach werkt altijd vanuit de volgende uitgangspunten:

 • Goede en gezonde start: hoe krijgen kinderen een onbezorgde, gezonde en kansrijke start vanuit een stabiele en veilige situatie?
 • Gelijke kansen voor iedereen: waar heeft iemand extra aandacht voor bij nodig?
 • Sterk sociaal netwerk: in hoeverre kunnen naasten uw gezin ondersteunen?
 • Talentenontwikkeling: waar is iemand heel goed in en hoe kunnen ieders talenten het beste worden ingezet?
 • Snelle en passende ondersteuning: ondersteuning en hulp bieden voordat een probleem groter wordt​Gezinscoach en gezin aan tafel in gesprek over een plan voor de opvoedvragen

Belangrijke informatie over de begeleiding van een gezinscoach

De volgende informatie is goed om te weten over de begeleiding van een gezinscoach:

 • Begeleiding van een gezinscoach is gratis
 • U heeft geen verwijzing nodig om begeleiding te krijgen van een gezinscoach
 • De school, uw naasten, een huisarts, consultatiebureau of andere zorginstelling kan u helpen om met een gezinscoach in contact te komen
 • Het is belangrijk dat de gezinscoach samenwerkt met de school van uw kinderen, uw huisarts of andere zorginstellingen waar u contact mee heeft. Ook kan de gezinscoach samenwerken met andere disciplines binnen de gemeente waaronder schuldhulpverlening, budgetbeheer, WMO, werk en inkomen. Dit gebeurt alleen als u hier toestemming voor geeft.
 • Gezinscoaches zijn verplicht om te werken volgens de meldcode. De meldcode helpt bij het signaleren en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling. Over het signaleren van (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling zijn afspraken gemaakt met Veilig Thuis. Klik hier om naar de website van Veilig Thuis te gaan. (Deze link gaat naar een andere website)

Jeugdstem: vertrouwenspersonen Advies- en klachtenbureau Jeugdzorg

Komt u er samen met de gezinscoach niet uit? Of bent u niet tevreden over de ondersteuning? Dan kan een onafhankelijk vertrouwenspersoon van Jeugdstem u mogelijk helpen. Neem hiervoor contact op met Jeugdstem. Bel 088 - 555 1000. Klik hier om naar de website van Jeugdstem te gaan. (Deze link gaat naar een andere website)

Contact met een gezinscoach

Heeft u een vraag over hoe een gezinscoach u kan helpen? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een gezinscoach. Bel 077 – 474 92 92 of stuur een e-mail naar gezinscoach@beesel.nl.

Meer informatie over het lokale jeugdbeleid

Lees hier het lokale jeugdbeleid 2023-2026.