Direct regelen
Regelt u dit liever in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak.

De overlijdensaangifte moet gedaan worden voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt. Bij de overlijdensaangifte geeft de gemeente namelijk een verlof tot begraven of cremeren af. Dit is een schriftelijke toestemming voor het begraven of cremeren van de overledene.

Meenemen

  • Overlijdensverklaring ingevuld door een arts (A-verklaring)
  • Doodsoorzaakverklaring vastgesteld door een arts (B-verklaring)
  • Identiteitsbewijs van u zelf (de persoon die aangifte van overlijden doet)

Kosten

Een overlijdensaangifte doen is gratis.
Soms heeft u een uittreksel nodig om administratieve zaken af te handelen. Een uittreksel kost € 14,00.

Overledene eerder of later begraven of cremeren

U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren. Wilt u de overledene eerder of later begraven? Dan heeft u toestemming nodig van de officier van justitie en van de burgemeester.

Overleden in het buitenland

Is de overledene in het buitenland overleden? Doe dan aangifte bij de gemeente waar de overledene staat ingeschreven. Meer informatie over overlijden in het buitenland vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Overleden voor de geboorte

Is de overledene een kind dat voor de geboorte al was overleden? Dan moet u aangifte doen in de geboortegemeente.

Welke instanties krijgen bericht van het overlijden?

Er zijn (semi)overheidsinstanties die de gegevens van de Basisregistratie Personen kunnen inzien. Wilt u weten welke instanties van toepassing zijn, dan kunt u de BRP-scan raadplegen.