Update 19 augustus 14.00 uur -  Aanvraagtermijn Nationaal Rampenfonds verlengd en Wet tegemoetkoming schade (Wts) watersnood Limburg 

Het Rampenfonds heeft de aanvraagtermijn voor een uitkering van maximaal € 1.000 aan alle ernstig getroffen huishoudens verlengd tot en met 31 augustus. Alle informatie over deze regeling vindt u op de pagina aanvraag uitkering rampenfonds.

Daarnaat heeft het kabinet op 13 augustus ingestemd met de schaderegeling om tegemoet te komen in materiële schade die is ontstaan door onder meer de overstromingen in juli dit jaar. Het betreft schade die niet verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet vermijdbaar is. Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u schade geleden hebben in het vastgestelde schadegebied (PDF, 544.8 kB).

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een meldpunt (Deze link gaat naar een andere website) geopend waar particulieren, ondernemers en andere organisaties terecht kunnen voor afhandeling van hun materiële schade wanneer zij aansprak willen maken op de Wts. De RVO voert de regeling uit. Dat houdt in dat RVO taxaties laat uitvoeren, schadeformulieren verwerkt en namens de minister van Justitie en Veiligheid op aanvragen besluit en uitbetaald.

Bekijk voor meer informatie het nieuwsbericht van 14 augustus

Update 5 augustus 16.00 uur - Aanvraag uitkering Nationaal Rampenfonds voor zwaar getroffen gezinnen

Rampenfonds keert uit aan ernstig door overstroming getroffen Limburgers

De Actie Giro 777 van de Stichting Nationaal Rampenfonds (NRF) heeft ruim 10 miljoen euro opgehaald. De ruim 150.000 donateurs hebben zo blijk gegeven van hun betrokkenheid bij de ramp en hun medeleven met de Limburgers. Het Rampenfonds wil daarom aan alle ernstig getroffen huishoudens eenmalig maximaal 1.000 euro schenken. Een gift om het leed een beetje te verzachten en alle zwaar getroffenen een hart onder de riem te steken.

Om ervoor te zorgen dat het geld ook echt bij de getroffen huishoudens terechtkomt, hebben de Limburgse gemeenten een gezamenlijk aanmeldingsformulier opgesteld. Alle informatie over deze regeling vindt u op de pagina aanvraag uitkering rampenfonds.

Update 20 juli 19:30 uur - Intrekkingsbesluit noodverordening ramptoerisme 

Ook de noodverordening ramptoerisme is ingetrokken. Hier vindt u het intrekkingsbesluit (PDF, 128.5 kB). 

De waterstand zakt steeds verder terug richting de oevers van de Maas. Daarom is de noodverordening ingetrokken. Let wel op en loop en fiets niet over onverharde dijken. Dijken zijn mogelijk nog verzadigd van al het water en kunnen daardoor instabiel zijn. De dijkinspecteurs van Waterschap Limburg zijn op dit moment druk bezig met de controles van de dijken in onze provincie. We blijven alert en waakzaam zolang er nog geen zekerheid is over de veiligheid van de dijken. Om te voorkomen dat dijken onnodig belast worden, is het niet toegestaan om onverharde dijken te betreden.

Beschadigingen aan een dijk? 
Ziet u de komende dagen in uw omgeving een beschadiging, verzakking, of anderszins vreemde situatie bij een dijk? Neem dan contact op met het Centraal Meldpunt Water van Waterschap Limburg: 0800 0341. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Zij beoordelen de situatie op basis van uw melding en bepalen daarmee de prioriteit waarmee ze deze situatie komen beoordelen.

Update 20 juli 16.30 uur - 𝗞𝗲𝘀𝘀𝗲𝗹𝘀𝗲𝘄𝗲𝗴, 𝗦𝘁. 𝗝𝗼𝗿𝗶𝘀𝘀𝘁𝗿𝗮𝗮𝘁 𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗲𝗿 𝘄𝗲𝗲𝗿 𝗼𝗽𝗲𝗻𝗴𝗲𝘀𝘁𝗲𝗹𝗱

De Kesselseweg en de St. Jorisstraat worden vanaf 16.30uur weer opengesteld.  Ook het veer is weer in de vaart.

Update 19 juli 17:00 uur - Rijksweg langere tijd afgesloten voor verkeer - Sinkhole aan Venlose kant

Door het hoogwater is in de Rijksweg tussen Belfeld en Reuver een groot gat ontstaan. Een inspectie toont aan dat het voorlopig niet veilig is om de weg open te stellen. Ook niet met 1 rijbaan.

Fietsers kunnen gebruik maken van het fietspad in de richting van Belfeld, fietsers kunnen er vanaf dinsdagmiddag in twee richtingen door. Het autoverkeer wordt omgeleid via de A73.

Op dit moment is niet duidelijk hoe lang de afsluiting gaat duren. Eerst moet het water verder zakken, daarna kan onderzocht worden hoe groot de schade is en hoe dit het beste hersteld kan worden.

Het gat ligt net aan de Venlose kant. Gemeente Venlo zal daarom de verdere reparatie e.d. op zich nemen. Als wij meer weten zullen we dit ook via onze facebookpagina en website laten weten.


Update 19 juli 16:00 uur - Oproep wegbrengen zandzakken

Nu het water gezakt is, blijft er een hoop werk over. De collega's van de buitendienst zijn op dit moment druk bezig met o.a. het schoonmaken en opruimen op vele locaties in de gemeente. Om alles zo snel mogelijk weer bij het oude te krijgen, vragen we inwoners om zelf mee te helpen om de zandzakken die voor de deur liggen weg te brengen. Dit kan naar dezelfde locaties als waar ze gehaald zijn, de Bongerd en Rijkel 17, tot in ieder geval 20:00 uur vanavond.
Voor de mensen die dit echt niet kunnen komt er later deze week nog een laatste ophaalronde. We willen iedereen die het zelf kan vragen om de zakken alvast weg te brengen. Breng een mes mee om het zand los van de zakken in de containers in te leveren, de lege zakken mogen in de big bags.

Update 18 juli 16:00 uur - Geëvacueerde inwoners mogen terug naar huis

De mensen die afgelopen vrijdag werden geëvacueerd mogen terug naar hun woningen. Het waterschap heeft de dijken gecontroleerd en de situatie goedgekeurd.

Situatie
Voor het merendeel van onze inwoners is het water gelukkig buiten de deur gebleven. Bij drie woningen in onze gemeente is echter wel sprake van flinke wateroverlast. Met deze mensen is persoonlijk contact en we wensen ze heel veel sterkte.

Wat te doen bij terugkeer
Als uw woning niet in aanraking is geweest met water, kunt u uw woning veilig betreden. Controleer wel altijd uw gas- en elektriciteitsinstallatie, ook als er geen sprake is van wateroverlast. Kijk hiervoor ook bij de tips onderaan dit scherm. Daar geven we meer praktische tips an antwoorden op vragen over de terugkeer naar uw woning.

Zandzakken
De zandzakken kunnen teruggebracht worden naar de Markt in Beesel. Daar staat een grote container klaar en een aantal vrijwilligers om te helpen. Het zand moet zonder zak in de container, neem daarom, als het kan, een stanleymes mee om de zak kapot te snijden. Het zand kan zondagavond tot 21.00 uur gebracht worden. Morgenvroeg staan de mensen weer vanaf 8.00 uur ter beschikking

De Noodverordening Hoogwater juli 2021 Beesel is ingetrokken. Hier vindt u het intrekkingsbesluit. (PDF, 130.2 kB)

18 juli 12.30 uur Update hoogwater: Schade aan wegen

Rijksweg
Het hoogwater heeft ervoor gezorgd dat er een groot gat is ontstaan in de Rijksweg, t.h.v. de Schelkensbeek
De Rijksweg is ter plekke afgesloten voor verkeer. We onderzoeken de ondergrond en bekijken wat nodig is om het gat te repareren. We verwachten dat maandagavond weer 1 rijhelft open kan voor verkeer.
U kunt omrijden via de A73 of de Polderweg.

Kesselseweg
In de Kesselseweg en St. Jorisstraat zijn gaten en blaren ontstaan in het wegdek. De weg is daarom afgesloten voor verkeer, tot de ondergrond minder water bevat. Naar verwachting kan de weg maandagochtend weer open. 


Tips en antwoorden voor terugkeer naar uw woning:

Controleer meteen gas en elektriciteit.

Stroom

• Bekijk uw meterkast en controleer deze op waterschade. Heeft er water in uw woning of kelder gestaan? Controleer dan hoe hoog dit water gestaan heeft. Mocht u vermoeden dat de elektriciteitsmeter en / of uw stoppenkast waterschade heeft opgelopen, bel dan het landelijke storingsnummer 0800-9009.
• Heeft uw elektrische installatie op het oog geen schade opgelopen, schakel dan de aardlekschakelaar weer in en test deze door de op de testknop te drukken. Als de aardlekschakelaar daardoor uitgaat, werkt deze naar behoren en kunt u deze veilig inschakelen. Als deze niet goed functioneert, bel dan een installateur. De aardlekschakelaar werkt alleen als de stroomvoorziening vanuit Enexis Netbeheer hersteld is.
• Stroomvoorziening
Ook al heeft er in je woning geen water gestaan, het kan voorkomen dat er toch later nog een probleem met de stroomvoorziening ontstaat, omdat er toch op veel plekken water heeft gestaan. Meld dit bij het landelijke storingsnummer 0800-9009.
• Zet geen alternatieve stroomvoorziening (aggregaat) in uw woning. Die kunnen voor koolmonoxidevergiftiging zorgen.

Gasinstallatie
• Ruikt u gas? Sluit hoofdkraan gas, ventileer woning (ramen en deuren open), verlaat het pand en bel direct het landelijke storingsnummer 0800-9009.
• Is uw meteropstelling beschadigd of heeft deze onder water gestaan? Sluit hoofdkraan gas en bel het landelijke storingsnummer 0800-9009.
• Hebben uw toestellen (badgeiser, verwarmingstoestel, kooktoestel, haard) zichtbare schade of onder water gestaan? Sluit hoofdkraan gas en neem contact op met uw installateur.
Voor de gasinstallatie en de elektriciteitsinstallatie geldt: neem bij twijfel altijd contact op met Enexis via telefoonnummer 0800-9009.

Opruimen/ inleveren zandzakken

• De gemeente ruimt de rotzooi die in de openbare ruimte is achtergebleven door het hoog water op. Bij gevaarlijke situaties in de openbare ruimte kan melding gemaakt worden bij de gemeente via 077 474 9292
• We vragen uw om uw eigen terrein zo veel mogelijk zelf schoon te maken.
• De zandzakken die zijn gebruikt kunnen worden ingeleverd op de Markt in Beesel en bij Rijkel 17. Daar staat een grote container waar ze in mogen. Het zand moet zonder zak in de container. Neem daarom zelf een stanleymes mee.

Schade/ achtergebleven water

• Als uw kelder vol staat met water, begin dan niet direct met leegpompen. Wacht tot al het water buiten ook weg is. Wanneer u de kelder eerder leegpompt ontstaat er druk van het water buiten de woning. Hierdoor ontstaat er een groter risico op schade.
• Begin niet meteen met opruimen, maar maak eerst foto’s van de schade aan de woning of bezittingen. Dit zal later deel uitmaken van uw schadeclaim bij uw verzekering. Het maken van goede foto’s wordt aangeraden.

Informatie en nazorg

• Heeft u vragen over herstel en nazorg van de evacuatie? Ook na terugkeer in uw woning kunt u bellen met het informatienummer van de gemeente 077 4749292.
• Wilt u uw verhaal kwijt over de wateroverlast? Bent u op zoek naar een luisterend oor, maatschappelijke bijstand of advies? Neem dan contact op met slachtofferhulp via telefoonnummer 0900-0101. Geef aan dat u contact opneemt naar aanleiding van de wateroverlast.

Blijf voorzichtig en let op de volgende onderdelen

• Recreatie op het water is niet toegestaan, dit is en blijft gevaarlijk.
• Ook de waterkeringen zijn tijdens het hoogwater nog steeds kwetsbaar. Loop of verblijf daarom niet op de waterkeringen, kades en dijken waar deze zijn afgezet en/of als er een noodverordening van kracht is voor het gebied.
• De noodverordening van de gemeente om ramptoerisme te voorkomen is nog steeds van kracht.
• De waterkwaliteit van het achtergebleven (kwel) water is (nog) niet veilig.
• Ga daarom niet zwemmen in dit water.
• Was goed uw handen als u in aanraking bent geweest met het (kwel)water uit een rivier/beek.
• Als uw moestuin onder water heeft gestaan, zorg dan dat u de groenten goed schoonmaakt voordat u deze eet.