Neem contact op met de afdeling griffie (Deze link gaat naar een andere website) via telefoonnummer 077 - 474 92 92 of stuur een e-mail naar griffie@beesel.nl.

Via de pagina samenstelling gemeenteraad kunt u ook direct contact opnemen met een of meerdere raadsleden.  

Spreekrecht

Wilt u tijdens een raadsvergadering of commissievergadering het woord voeren over een onderwerp dat op de agenda staat? Dan kunt u gebruikmaken van het spreekrecht.

U komt aan het woord voorafgaand aan het agendapunt waarover u het woord wil voeren. U mag het woord niet voeren over:

  • Een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan
  • Benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen
  • De besluitenlijst

Aanmelden

Wilt u gebruikmaken van uw spreekrecht? Laat dit dan minstens 1 werkdag voor de datum van de vergadering weten aan de griffier.