M.J.R. (Linda) van den Beucken

Pasfoto van M.J.R. (Linda) van den Beucken

M.J.R. (Linda) van den Beucken

Taken

Portefeuille

Beleven

  • Activiteiten en evenementen
  • Kunst & Cultuur
  • Recreatie & Toerisme
  • Toekomstbestendige verenigingen en accommodaties

Fijn wonen

  • Integrale aanpak wijken (samen met Anouk Huijs)

Duurzaamheid

  • Sociale inzetbaarheid

Samenkracht

  • Wmo
  • Inclusieve samenleving
  • integratie
  • Participatie (bijstand, participatiewet, leerwerkbedrijf)

Nevenfuncties

Nevenfuncties ambtshalve (peildatum 1-4-2024) (On)bezoldigd (Indicatieve) tijdsbesteding
Lid regionaal Portefeuillehouders overleg Sociaal Domein Limburg-Noord Onbezoldigd
Lid commissie Economie en toerisme Euregio Onbezoldigd 4 bijeenkomsten per jaar
Lid Algemeen Bestuur Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord Onbezoldigd
Lid Dagelijks Bestuur Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord Onbezoldigd
Bestuurlijk Overleg Samenwerking Midden Limburg recreatie en toerisme Onbezoldigd 6 bijeenkomsten per jaar
Bestuurlijk Overleg Wmo Onbezoldigd 4 bijeenkomsten per jaar
Plv lid regiegroep Noord Limburg Onbezoldigd
Lid Portefeuillehouders overleg Toerisme & Leisure Onbezoldigd
Bestuurlijk overleg Cultuur Noord-Limburg Onbezoldigd 2 bijeenkomsten per jaar
Lid AB Omnibuzz Onbezoldigd 4 bijeenkomsten per jaar
Lid commissie sociale zaken, cultuur en sport Euregio Onbezoldigd 2 bijeenkomsten per jaar
Lid Raad van Commissarissen WAA Groep NV en plv. Onbezoldigd 8 bijeenkomsten per jaar
Lid van Bestuur Gemeenschappelijke regeling WAA Onbezoldigd 8 bijeenkomsten per jaar
Overige (bestuurlijke) functies/niet ambtshalve (peildatum 1-4-2024) (On)bezoldigd (Indicatieve) tijdsbesteding
Bestuurslid VLP Onbezoldigd