A.J.G. (Anouk) Huijs

Pasfoto van A.J.G. (Anouk) Huijs

A.J.G. (Anouk) Huijs

Taken

Portefeuille:

Beleven

 • Sport & bewegen

Fijn wonen

 • Volkshuisvesting/programma wonen
 • Integrale aanpak wijken (samen met Linda Nijssen)
 • Grondbedrijf en grondexploitaties

Bedrijvig

 • Economische zaken
 • Bedrijven
 • Participatie (arbeidsmarkt, werkgeversservicepunt, werkbedrijf)

Samenkracht

 • Jeugdzorg
 • Jeugd- en jongerenbeleid
 • Gezondheid
 • Onderwijs