A.J.G. (Anouk) Huijs

Pasfoto van A.J.G. (Anouk) Huijs

A.J.G. (Anouk) Huijs

Taken

Portefeuille:

Beleven

 • Sport & bewegen

Fijn wonen

 • Volkshuisvesting/programma wonen
 • Integrale aanpak wijken (samen met Linda van den Beucken)
 • Grondbedrijf en grondexploitaties

Bedrijvig

 • Economische zaken
 • Bedrijven
 • Participatie (arbeidsmarkt, werkgeversservicepunt, werkbedrijf)

Samenkracht

 • Jeugdzorg
 • Jeugd- en jongerenbeleid
 • Gezondheid
 • Onderwijs

Nevenfuncties

Nevenfuncties ambtshalve (peildatum 1-4-2024) (On)bezoldigd (Indicatieve) tijdsbesteding
Lid regionaal Portefeuillehouders overleg Sociaal Domein Limburg-Noord Onbezoldigd 1 bijeenkomst per maand
Lid Bestuurscommissie GGD Onbezoldigd 1 bijeenkomst per 6 weken
Lid stuurgroep Sportregio Noord-Limburg Onbezoldigd 3 bijeenkomsten per jaar
Lid provinciaal platform Iedereen Kan Sporten Onbezoldigd 5 bijeenkomsten per jaar
Lid regionaal Portefeuillehouders overleg Economisch Domein Limburg Noord Onbezoldigd 1 bijeenkomst per maand
Bestuurlijk Overleg Wonen Onbezoldigd 1 bijeenkomst per 2 maanden
Bestuurlijk Overleg huisvesting Internationale Werknemers Onbezoldigd
Lid Regiegroep Noord-Limburg Onbezoldigd 1 bijeenkomst per maand
Lid regionaal Portefeuillehouders overleg Ondernemen en Innoveren Onbezoldigd 1 bijeenkomst per 2 maanden
Plv. lid AB bestuur Veiligheidsregio Onbezoldigd
Lid commissie werkgelegenheid en opleiding Euregio Onbezoldigd 2 bijeenkomsten per jaar
Lid commissie sociale zaken, cultuur en sport Euregio Onbezoldigd 2 bijeenkomsten per jaar
Lid klankbordgroep Riskfactory Onbezoldigd
Overige (bestuurlijke) functies/niet ambtshalve (peildatum 1-4-2024) (On)bezoldigd (Indicatieve) tijdsbesteding
Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand Onbezoldigd
Ambassadeur ‘de baan van het leven’ Onbezoldigd
Lid bestuur Ruiverse Revue Onbezoldigd
Lidmaatschappen, niet bestuurlijk (peildatum 1-4-2024) (On)bezoldigd (Indicatieve) tijdsbesteding
Lid Revoc/VCB Onbezoldigd
Lid VV de Windjbuujels Onbezoldigd