F.J.M. (Rick) Nillesen

Pasfoto van F.J.M. (Rick) Nillesen

F.J.M. (Rick) Nillesen

Nevenfuncties

Overige functies/niet ambtshalve (peildatum 1-2-2022) (On)bezoldigd (Indicatieve) tijdsbesteding
Voorzitter Stichting Evenementen RT 74 Onbezoldigd 2 bijeenkomsten per maand
Secretaris Festiviteitenstichting D’n Uul Onbezoldigd