F.J.M. (Rick) Nillesen

Pasfoto van F.J.M. (Rick) Nillesen

F.J.M. (Rick) Nillesen

Nevenfuncties

Overige functies/niet ambtshalve (peildatum 1-6-2023) (On)bezoldigd (Indicatieve) tijdsbesteding
Voorzitter PLK Omgevingswet Noord Limburg Onbezoldigd  
Overige functies/niet ambtshalve (peildatum 1-6-2023) (On)bezoldigd (Indicatieve) tijdsbesteding
Voorzitter Stichting Evenementen RT 74 Onbezoldigd 2 bijeenkomsten per maand
Secretaris Festiviteitenstichting D’n Uul Onbezoldigd 6 bijeenkomsten per jaar
Lid Algemeen Bestuur D’n Uul Onbezoldigd 6 bijeenkomsten per jaar
Lid Rotary Maas en Roer Onbezoldigd 24 bijeenkomsten per jaar