F.J.M. (Rick) Nillesen

Pasfoto van F.J.M. (Rick) Nillesen

F.J.M. (Rick) Nillesen

Nevenfuncties

Overige functies/niet ambtshalve (peildatum 1-4-2024) (On)bezoldigd (Indicatieve) tijdsbesteding
Voorzitter PLK Omgevingswet Noord Limburg Onbezoldigd 1 bijeenkomst per maand
Coördinerend gemeentesecretaris Veiligheidsregio Limburg Noord Vergoeding voor gemeente Beesel 1 dag per week
Overige (bestuurlijke) functies/niet ambtshalve (peildatum 1-4-2024) (On)bezoldigd (Indicatieve) tijdsbesteding
Voorzitter Stichting Evenementen RT 74 Onbezoldigd 2 bijeenkomsten per maand
Secretaris Festiviteitenstichting D’n Uul Onbezoldigd 6 bijeenkomsten per jaar
Lid Algemeen Bestuur D’n Uul Onbezoldigd 6 bijeenkomsten per jaar
Lidmaatschappen, niet bestuurlijk (peildatum 1-4-2024) (On)bezoldigd (Indicatieve) tijdsbesteding
Lid Rotary Maas en Roer Onbezoldigd 24 bijeenkomsten per jaar