F.J.M. (Rick) Nillesen

Pasfoto van F.J.M. (Rick) Nillesen

F.J.M. (Rick) Nillesen

Nevenfuncties

Overige functies/niet ambtshalve (peildatum 1-4-2021) (On)bezoldigd (Indicatieve) tijdsbesteding
Voorzitter Stichting Evenementen RT 74 Onbezoldigd 2 bijeenkomsten per maand