B.C.M. (Bob) Vostermans

Pasfoto van B.C.M. (Bob) Vostermans

B.C.M. (Bob) Vostermans

Taken

Portefeuille:

Gemeente in gemeenschap

 • Krachtige gemeenschap met een meedenkende, verbindende en faciliterende gemeente (inclusief coördinatie Kernoverleggen)
 • Bestuurskracht
 • Strategie
 • Strategische samenwerking overheden (overkoepelend; inhoudelijk bij beleidsvelden)
 • Dienstverlening
 • Bestuurs- en organisatie-ondersteuning (personeel & organisatie, financiën, facilitaire zaken, informatie en communicatie technologie (ICT), Informatie & automatisering, documentaire informatie voorziening, algemeen juridische zaken, communicatie/voorlichting)
 • Belastingen
 • Organisatieontwikkeling (waaronder digitalisering, deregulering, communicerende overheid)

Veiligheid

 • Openbare orde & veiligheid
 • Brandweer en rampenbestrijding
 • Lijkbezorging

Nevenfuncties

Nevenfuncties ambtshalve (peildatum 1-4-2021) (On)bezoldigd (Indicatieve) tijdsbesteding
Lid AB bestuur Veiligheidsregio Onbezoldigd 20 bijeenkomsten  per jaar
Lid Euregioraad Onbezoldigd 4 bijeenkomsten per jaar
Lid commissie openbare orde, veiligheid en gezondheid Euregio Onbezoldigd 4 bijeenkomsten per jaar
Lid bestuur  BsGW Onbezoldigd 4 bijeenkomsten per jaar
Plv. lid Raad van Commissarissen WAA Groep NV en plv. lid van Bestuur Gemeenschappelijke regeling WAA Onbezoldigd  
Overige functies/niet ambtshalve (peildatum 1-4-2021) (On)bezoldigd (Indicatieve) tijdsbesteding
Voorzitter Raad van toezicht Stichting Limburg in beweging (Huis van de sport) Bezoldigd (€ 3.500 per jaar) ca. 100 uur op jaarbasis
Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand Onbezoldigd