B.C.M. (Bob) Vostermans

Pasfoto van B.C.M. (Bob) Vostermans

B.C.M. (Bob) Vostermans

Taken

Portefeuille:

Gemeente in gemeenschap

 • Bestuurskracht
 • Strategie
 • Strategische samenwerking overheden 
 • Dienstverlening
 • Bestuurs- en organisatie-ondersteuning 
 • Belastingen
 • Organisatieontwikkeling
 • APV
 • Financiën
 • Handhaving

Veiligheid

 • Openbare orde & veiligheid
 • Brandweer en rampenbestrijding
 • Lijkbezorging

Nevenfuncties

Nevenfuncties ambtshalve (peildatum 1-8-2022) (On)bezoldigd (Indicatieve) tijdsbesteding
Lid AB bestuur Veiligheidsregio Onbezoldigd 20 bijeenkomsten  per jaar
Lid Euregioraad Onbezoldigd 4 bijeenkomsten per jaar
Lid commissie openbare orde, veiligheid en gezondheid Euregio Onbezoldigd 4 bijeenkomsten per jaar
Lid bestuur  BsGW Onbezoldigd 4 bijeenkomsten per jaar
Plv. lid Raad van Commissarissen WAA Groep NV en plv. lid van Bestuur Gemeenschappelijke regeling WAA Onbezoldigd  
Overige functies/niet ambtshalve (peildatum 1-8-2022) (On)bezoldigd (Indicatieve) tijdsbesteding
Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand Onbezoldigd