B.C.M. (Bob) Vostermans

Pasfoto van B.C.M. (Bob) Vostermans

B.C.M. (Bob) Vostermans

Taken

Portefeuille:

Gemeente in gemeenschap

 • Bestuurskracht
 • Strategie
 • Strategische samenwerking overheden 
 • Dienstverlening
 • Bestuurs- en organisatie-ondersteuning 
 • Belastingen
 • Organisatieontwikkeling
 • APV
 • Financiën
 • Handhaving

Veiligheid

 • Openbare orde & veiligheid
 • Brandweer en rampenbestrijding
 • Lijkbezorging

Nevenfuncties

Nevenfuncties ambtshalve (peildatum 1-6-2023) (On)bezoldigd (Indicatieve) tijdsbesteding
Lid AB bestuur Veiligheidsregio Onbezoldigd 20 bijeenkomsten  per jaar
Lid Euregioraad Onbezoldigd 4 bijeenkomsten per jaar
Lid commissie openbare orde, veiligheid en gezondheid Euregio Onbezoldigd 4 bijeenkomsten per jaar
Lid bestuur  BsGW Onbezoldigd 4 bijeenkomsten per jaar
Plv. lid Raad van Commissarissen WAA Groep NV en plv. lid van Bestuur Gemeenschappelijke regeling WAA Onbezoldigd  
Voorzitter van de K80 Onbezoldigd  
Lid stuurgroep Food NL Onbezoldigd  
Overige functies/niet ambtshalve (peildatum 1-6-2023) (On)bezoldigd (Indicatieve) tijdsbesteding
Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand Onbezoldigd