M.H.J. (Marcel) Roelofs

Pasfoto van M.H.J. (Marcel) Roelofs

M.H.J. (Marcel) Roelofs

Taken

Portefeuille

Beleven

 • Activiteiten en evenementen (onze rol: stimuleren, verbinden, faciliteren)
 • Kunst & Cultuur (waaronder muziekonderwijs, bibliotheek)
 • Toekomstbestendige vereniging en accommodaties
 • Monumenten en archeologie

Fijn wonen

 • Openbare werken (waaronder groen, riolering, wegen, begraafplaatsen)

Duurzaamheid

 • Energietransitie (wonen inclusief duurzaam bouwen, werken, mobiliteit)
 • Klimaatadaptatie en biodiversiteit (water, groen, gezondheid)
 • Circulaire economie (afval, duurzame productie)
 • Mobiliteit (waaronder Trendsportal, Maaslijn, Maasveren, verkeer overig)
 • Maaswerken, Deltaplan
 • Milieu (geluid, bodem, milieu overig)

Nevenfuncties

Nevenfuncties ambtshalve (peildatum 1-2-2022) (On)bezoldigd (Indicatieve) tijdsbesteding
Lid commissie RO, mobiliteit, milieu en energie Euregio Onbezoldigd 6 bijeenkomsten per jaar
Lid regionale werkgroep Deltaopgave Onbezoldigd 4 bijeenkomsten per jaar
Lid taakgroep Maas Onbezoldigd 4 bijeenkomsten per jaar
Lid Bestuurlijk overleg Maasveren Onbezoldigd 4 bijeenkomsten per jaar
Lid regionale werkgroep Waterketen Onbezoldigd 6 bijeenkomsten per jaar
Plv. lid Algemeen Bestuur Openbaar Lichaam Grenspark Maas-Swalm-Nette Onbezoldigd 2 bijeenkomsten per jaar
Plv. lid AB Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord Onbezoldigd 2 bijeenkomsten per jaar
Plv. lid regionaal Portefeuillehouders overleg Ruimtelijk Domein Limburg Noord Onbezoldigd 1 bijeenkomst per maand
Lid AB Afvalverwerking Samen Limburg Onbezoldigd 2 bijeenkomsten per jaar
Lid Aandeelhouders WML Onbezoldigd 2 bijeenkomsten per jaar
Plv. voorzitter Bestuurlijk overleg RMO Onbezoldigd 12 bijeenkomsten per jaar
Lid bestuurlijke Stuurgroep RES Onbezoldigd 12 bijeenkomsten per jaar
Bestuurlijk overleg Cultuur Noord-Limburg Onbezoldigd 2 bijeenkomsten per jaar