M.H.J. (Marcel) Roelofs

Pasfoto van M.H.J. (Marcel) Roelofs

M.H.J. (Marcel) Roelofs

Taken

Portefeuille

Beleven

 • Activiteiten en evenementen (onze rol: stimuleren, verbinden, faciliteren)
 • Kunst & Cultuur (waaronder muziekonderwijs, bibliotheek)
 • Toekomstbestendige vereniging en accommodaties
 • Monumenten en archeologie

Fijn wonen

 • Openbare werken (waaronder groen, riolering, wegen, begraafplaatsen)

Duurzaamheid

 • Energietransitie (wonen inclusief duurzaam bouwen, werken, mobiliteit)
 • Klimaatadaptatie en biodiversiteit (water, groen, gezondheid)
 • Circulaire economie (afval, duurzame productie)
 • Mobiliteit (waaronder Trendsportal, Maaslijn, Maasveren, verkeer overig)
 • Maaswerken, Deltaplan
 • Milieu (geluid, bodem, milieu overig)

Nevenfuncties

Naam / nevenfuncties peildatum 1 november 2018

(On)bezoldigd

(Indicatieve) tijdsbesteding

Nevenfuncties ambtshalve

Lid commissie RO, mobiliteit, milieu en energie Euregio

Onbezoldigd

6 bijeenkomsten per jaar

Lid regionale werkgroep Deltaopgave

Onbezoldigd

4 bijeenkomsten per jaar

Lid taakgroep Maas

Onbezoldigd

4 bijeenkomsten per jaar

Lid Bestuurlijk overleg Maasveren

Onbezoldigd

4 bijeenkomsten per jaar

Lid regionale werkgroep Waterketen

Onbezoldigd

6 bijeenkomsten per jaar

Plv. lid Algemeen Bestuur Openbaar Lichaam Grenspark Maas-Swalm-Nette

Onbezoldigd

2 bijeenkomsten per jaar

Plv. lid AB Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord

Onbezoldigd

2 bijeenkomsten per jaar

Plv. lid regionaal Portefeuillehouders overleg Ruimtelijk Domein Limburg Noord

Onbezoldigd

1 bijeenkomst per maand

Lid AB Afvalverwerking Samen Limburg

Onbezoldigd

2 bijeenkomsten per jaar

Lid Aandeelhouders WML

Onbezoldigd

2 bijeenkomsten per jaar