​“Ik weet nog dat ik als kleuter helemaal onder de indruk was van de juf. Ik wist toen al: zo wil ik later ook worden. Ik heb het altijd fijn gevonden om iets voor een ander te betekenen. Vooral anderen laten ontdekken waar ze goed in zijn geeft me energie. Ik ben leerkracht in het basisonderwijs en heb meer dan eenendertig jaar een eigen klas gehad. De laatste jaren voelde ik dat ik toe was aan verandering. Ik wilde graag binnen het onderwijs blijven werken maar dan wel op een andere manier.

In 2016 kwam een grote golf vluchtelingen naar Nederland. Gemeente Beesel ging hier ambitieus mee om en gaf zelfs aan meer vluchtelingen te willen opnemen dan wettelijk was verplicht. Gemeente Beesel heeft korte lijntjes met de scholen en is samen met alle basisscholen in gesprek gegaan om te kijken hoe we de kinderen van vluchtelingen en statushouders het beste onderwijs konden bieden. Ik ben een echt taalmens en wist meteen dat ik hier iets in wilde betekenen. Ik ben er volledig van overtuigd dat beheersing van de taal prioriteit nummer één is wanneer je iemand wilt laten meedoen in een samenleving. Ik kreeg de kans om de opleiding tot NT2-leerkracht te gaan volgen en al tijdens de opleiding werkte ik bij alle scholen in Beesel. Ik keek mee met de leerkrachten om te bepalen wat er voor elke individueel kind van vluchtelingen of statushouders nodig was om het kind zo snel mogelijk te kunnen laten integreren. Gemeente Beesel heeft samen met de scholen in de gemeente de visie uitgesproken om kinderen en statushouders niet in speciale taalklassen te plaatsen, maar ze in plaats daarvan direct te laten instromen in het reguliere onderwijs. Naast de gewone lessen kregen de kinderen wel nog extra taalles.

Ik heb het altijd fijn gevonden om iets voor een ander te betekenen. Vooral anderen laten ontdekken waar ze goed in zijn geeft me energie.

Voor elk kind wordt nu individueel bekeken op welke gebieden extra aandacht nodig is. Nieuwe kinderen worden waar mogelijk gekoppeld aan een maatje in de klas. De maatjes helpen de kinderen met de taal en zijn ook extra ondersteuning voor de leraren. Dit blijkt fantastisch te werken. De hele klas krijgen zo een bepaald verantwoordelijkheidsgevoel naar de nieuwe leerlingen, ze spelen samen, gaan samen naar sportclubs en spelen bij elkaar na schooltijd. Allemaal zaken die de integratie van de nieuwe kinderen versnellen. Momenteel werk ik als NT2-leerkracht bij basisschool Het Spick, Bösdael, Meander en De Triolier. Ik heb sinds 2016 iets meer dan dertig kinderen begeleid, waarvan de meerderheid kinderen van statushouders uit het Midden-Oosten waren. Wanneer de leerlingen doorstromen naar het voortgezet onderwijs blijkt het vaak dat ze de taal nog onvoldoende beheersen om op hun intelligentieniveau onderwijs te kunnen volgen. Hier ligt nog een grote uitdaging voor de regio op het gebied van ondersteuning in taalonderwijs.”

Afbeelding gesubsidieerd door de provincie Limburg

Bron: Goed SamenLeven