Sámen de visie bepalen

Vanaf mei 2018 haalde de gemeente bij recreatie & toerisme ondernemers, belangenorganisaties en andere stakeholders op hoe zij tegen Recreatie & Toerisme in Beesel aankijken. Ook bespraken we hoe de gemeente Beesel mooi en aantrekkelijk kan blijven voor zowel de recreant als de toerist. De uitkomsten van deze sessies leidden samen met andere uitgangspunten (o.a. toeristische trends) tot de visie ‘In het spoor van de draak’ (PDF, 7.2 MB).

Voortbouwen op de bestaande koers

Inhoudelijk bouwt de visie verder op de koers die in de afgelopen periode in gang is gezet. We richten ons op de drie generaties bezoekers. Aan de hand van een zestal, soms nieuwe, thema’s gaan we samen met stakeholders de visie realiseren. Onder meer gaan we aan het werk langs de Maas, breiden wij de samenwerking met de Duitse buurgemeente uit en gaan we ons nog meer profileren aan de hand van het thema Draak.

Thema Draak

De draak, het logo van de gemeente Beesel, is een symbool van kracht en tevens het verbindende element binnen de sector. Studenten van Breda University onderzochten op welke wijze de draak, aan de hand van impliciete storytelling, gebruikt kan worden om de gemeente Beesel nog meer op de kaart te zetten als drakengemeente. Hun bevindingen en de Drakenwaarden die zij geïdentificeerd hebben, namen we over in de nieuwe visie.  Deze krijgen tevens een plek in onze verdere marketingaanpak.