Synthese blijft aanbieder welzijnswerk in Beesel

donderdag 21 december 2023

Ook de komende vier jaar is Synthese de aanbieder van het welzijnswerk in de gemeente Beesel. Synthese heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een betrouwbare partner in het leveren van welzijnswerk aan onze gemeenschap. De nadruk van de nieuwe opdracht ligt op het versterken van gemeenschappen, meer focus op preventie bij jeugdigen en het bieden van laagdrempelige ondersteuning.

Welzijnswerk in Beesel

Welzijnswerk is er voor iedereen en er is extra aandacht voor jongeren en kwetsbare inwoners met de inzet van het jongerenwerk en het algemeen maatschappelijk werk. “Soms is een steuntje in de rug nodig voor mensen om weer eigen regie te krijgen op hun eigen gezondheid. Synthese kan hierbij helpen,” legt wethouder Linda Nijssen uit. Synthese werkt samen met andere organisaties die actief zijn in de wijk. Ook stimuleert zij met het opbouwwerk lokale initiatieven van inwoners en partijen uit de wijk. Het welzijnswerk levert hiermee een belangrijke bijdrage aan een samenleving waarin inwoners zich thuis voelen, zelfredzaam zijn en mee kunnen doen. En waarin jeugdigen gezond en veilig kunnen opgroeien. Het accent ligt daarbij op het versterken van de leefbaarheid, bevorderen van het welzijn van inwoners en het voorkomen van zwaardere zorg. “Voor de gezondheid van onze gemeente nu en in de toekomst is preventie ontzettend belangrijk. Mede dankzij Synthese komt preventie steeds meer in ons DNA,” aldus wethouder Anouk Huijs over het belang van deze meerjarige samenwerking met Synthese.

Langdurige relatie

Synthese heeft sinds 2016 een gezicht gegeven aan het welzijnswerk in de gemeente Beesel. Dit draagt bij aan de bekendheid en toegankelijkheid van de diensten die worden aangeboden. Daarnaast is er een breed netwerk opgebouwd met andere organisaties en inwoners. Door nu weer een subsidieovereenkomst aan te gaan voor 4 jaar is continuïteit gegarandeerd en levert het welzijnswerk een belangrijke bijdrage aan de doorontwikkeling naar een sterke sociale basis.