Koninklijke Onderscheiding voor Niek de Wit en Pierre Houwers

zaterdag 18 november 2023

Op zaterdag 18 november 2023 heeft wethouder en eerste locoburgemeester Anouk Huijs een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan Niek de Wit en Pierre Houwers tijdens de Caeciliaviering van Philharmonisch Gezelschap Reuver in café Ronckenstein te Reuver.
Beiden zijn onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Dhr. N.M.M. (Niek) de Wit – Reuver (59 jaar)Meneer de Wit

Dhr. De Wit dankt zijn onderscheiding aan zijn jarenlange inzet voor het Philharmonisch Gezelschap Reuver. Eerst als muzikant, maar sinds 1996 ook als bestuurslid van de vereniging. Momenteel bekleedt hij de functie van Vice President en 2e Penningmeester. Daarnaast is hij actief in de jeugdcommissie, is hij medeoprichter van het opleidingsorkest Forza! en regelt hij alle zaken rondom het muziekonderwijs vanuit de vereniging. Eveneens beheert dhr. De Wit het instrumentarium van de harmonie.

Naast zijn aanzienlijke inzet voor de harmonie heeft dhr. De Wit de volledige zorg voor beide ouders op zich genomen toen dat aan de orde was. Eerst voor zijn vader die Alzheimer kreeg en uiteindelijk in een verpleeghuis kwam en later ook voor zijn moeder die dezelfde ziekte trof.

Dhr. P.G.L. (Pierre) Houwers – Reuver (76 jaar)Meneer Houwers

Dhr. Houwers was vanaf 1963 ruim 30 jaar muzikant, maar moest dit om gezondheidsredenen opgeven. Vanaf dat moment (1993) vervult hij al 30 jaar de functie van bibliothecaris. Hij beheert het muziekarchief en zorgt er wekelijks voor dat alle 50 muzikanten over de benodigde muziekpartijen beschikken. Daarnaast voert hij al tientallen jaren reparaties aan instrumenten uit.

Dhr. Houwers heeft daarnaast gedurende meer dan 5 jaar zijn ernstig zieke echtgenote verzorgd. In haar laatste levensjaar bezocht hij haar dagelijks in Verpleeghuis Maria Auxiliatrix Venlo. Sinds haar overlijden in 2016 verzorgt hij wekelijks de tuin van de afdeling in het verpleeghuis waar zijn echtgenote werd verpleegd. Tenslotte is dhr. Houwers sinds het overlijden van zijn echtgenote tot heden mantelzorger voor zijn zus die wegens afnemende gezondheid volledig afhankelijk is van anderen.