Algemene Beschouwingen 9 november 2023

maandag 6 november 2023

Donderdag 9 november 2023 vindt de Algemene Beschouwingen plaats. Hieronder staat de agenda van de raadsvergadering. De vergadering begint om 9.00 uur. De publieke tribune is geopend. U kunt de vergadering bijwonen in de Burgerzaal van het gemeentehuis; Raadhuisplein 1 in Reuver. U kunt de vergadering ook online volgen via een livestream. Kijk hier voor meer informatie over de livestream. (Deze link gaat naar een andere website)

Agenda Algemene Beschouwingen

Voorzitter: B. Vostermans
Griffier:  N. Vintcent

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Vaststellen agenda
  4. Behandeling programmabegroting 2024 in 1e termijn
  5. Schorsing van de vergadering
  6. Behandeling programmabegroting 2024 in 2e termijn
  7. Afronding van debat en stemming
  8. Sluiting