Grootschalig onderzoek naar manieren van reizen

dinsdag 10 oktober 2023

De 8 Noord-Limburgse gemeenten houden in de maand oktober 2023 een onderzoek onder inwoners over reizen in de regio. Het gaat hierbij om alledaagse ritten naar het werk, de sportvereniging of een bezoek aan familie of vrienden. De uitkomsten worden door de gemeenten gebruikt om betere keuzes te kunnen maken, voor een goed bereikbare en gezonde regio Noord-Limburg.

Ga naar de mobiliteitsenquête  (Deze link gaat naar een externe website)

Mobiliteitsenquête onder inwoners

In de enquête wordt gevraagd hoe inwoners zich door hun gemeente en de regio verplaatsen, hoe zij dit ervaren en wat er beter kan. "De manier van reizen van inwoners is ook van invloed op hoe de omgeving eruit ziet; de hoeveelheid groen en de luchtkwaliteit. De resultaten van het onderzoek zijn dus niet alleen zeer bruikbaar om keuzes te maken rondom verkeersveiligheid of de verbetering van wegen of fietspaden, maar ook voor keuzes die bijdragen aan de gezondheid, als basis om prettig te kunnen leven en werken in Noord-Limburg”, zo vertelt Tom Jacobs, programmamanager Trendsportal Mobiliteit en Logistiek.

Reisprijzen; les als buschauffeur

Onder de deelnemers worden enkele reisprijzen verloot, zoals een rijles voor buschauffeur bij Arriva, een excursie in de trein, een uitje met de e-chopper, een dag op pad met 2 e-bikes of een dagje gratis reizen met de bus.