Positief resultaat voor jaarrekening 2022 gemeente Beesel

donderdag 15 juni 2023

De gemeente Beesel sluit het jaar 2022 positief af met een overschot van € 1,4 miljoen euro. Dit komt onder andere door het extra bedrag dat de gemeente van de Rijksoverheid ontvangen heeft. Gemeente Beesel had in 2022 37,5 miljoen euro te besteden. Dit bedrag wordt voor de helft ingezet op het sociaal domein (werk- inkomen en zorg, Wmo-gezondheid en Jeugd) en daarnaast op recreatie en toerisme, cultuur, ruimte, beheer en onderhoud van de openbare ruimte, diverse samenwerkingsverbanden en veiligheid. De jaarrekening laat zien wat we in 2022 wilden bereiken, wat we daarvoor gedaan hebben, en hoeveel dit heeft gekost.

Terugblik op 2022

We kijken in deze jaarrekening terug op een jaar met vele gezichten. Een jaar dat het einde van de coronacrisis betekende, maar waarvoor we nieuwe crises in de plaats kregen. Ondanks dat veel prijzen stegen in 2022 hebben we #gewoonsamen gebouwd aan een gezonde en toekomstbestendige gemeente.

Uitdagingen en resultaten

Het afgelopen jaar is er gebouwd aan een sterke gemeenschap en gemeentelijke organisatie. Sommige ontwikkelingen waren gepland. Andere gebeurtenissen kwamen op ons pad. Een van deze gebeurtenissen is de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Met trots mogen we zeggen dat we ruim 60 opvangplekken in onze gemeente in 2022 hebben gerealiseerd en Oekraïense vluchtelingen in onze gemeenschap zijn opgenomen, onder andere door huisvesting, scholing en werk. We hebben als gemeente Beesel ook gewerkt aan het beperken van energiearmoede. We hebben aan ruim 620 huishoudens, ongeveer 10% van het totaal in onze gemeente, een energietoeslag toegekend. Daarnaast hebben we acties ingezet om energiearmoede te voorkomen. Een voorbeeld hiervan is de witgoed inruilactie.
De belasting in de gemeente Beesel werd in 2022 verhoogd, maar toch bleven we in 2022 weer de goedkoopste gemeente in Limburg om in te wonen, zowel voor huiseigenaren als voor huurders. In 2022 hebben we ook aandacht gehad voor het tekort aan woningen. Zo zijn we aan de slag geweest met de voorbereiding van nieuwe woningbouwprojecten, zoals de Parklaan en Heijackerstraat, waarmee we ook in de toekomst voor genoeg woningen zorgen. Daarnaast hebben we het vernieuwde toekomstbestendige centrum Reuver feestelijk geopend

Toekomst

De financiële situatie van gemeente Beesel is op dit moment goed. Doordat de landelijke overheid steeds minder geld geeft aan gemeenten voor alle taken die gemeenten van de landelijke overheid hebben overgenomen, blijven de financiën voor de toekomst onzeker. Zeker nu alle gemeenten in Nederland vanaf 2026 te maken hebben met een daling van inkomsten via de landelijke overheid. Dit houdt in dat ook gemeente Beesel vanaf 2026 minder geld ontvangt van het Rijk. Samen met andere gemeenten (K80) willen we zorgen dat dit niet gebeurd.

Het college heeft de jaarrekening tijdens de collegevergadering van 6 juni 2023 behandeld. De raad neemt op 10 juli een besluit over de jaarrekening. Lees de volledige jaarrekening.