Uitnodiging bijeenkomst de Groene Loper

woensdag 14 juni 2023

De gemeente gaat aan de slag met het project De Groene Loper. Met het project de Groene Loper verbeteren we de toeristische en recreatieve verbinding tussen het veer en de Witte Stein. We willen deze belangrijke route meer beleefbaar en beter toegankelijk maken, zodat deze uitnodigt voor toeristisch en recreatief gebruik.

Waar moeten we volgens u aan denken bij de realisatie van De Groene Loper? Graag gaan we hierover met u in gesprek op:

Datum: 27 juni 2023
Tijd: 19.30 uur (inloop vanaf 19:15 uur) 
Locatie: Grescollege, Keulseweg 36, 5953 HL Reuver.

Locatie en werkzaamheden

De Groene Loper is een recreatief en toeristische verbinding tussen het veer en de Witte Stein. Binnen dit project werken we ook aan de wegrichting op de Keulseweg (buiten de bebouwde kom). Daarnaast komen er aanpassingen in het openbare gebied bij de Witte Stein.

Inbreng

Het doel van deze participatiebijeenkomst is om samen met u, bewoners, ondernemers, belangenorganisaties en andere geïnteresseerden, een programma van eisen op te stellen. Dit zijn uitgangspunten op hoofdlijnen waar we volgens u aan moeten denken bij de realisatie van De Groene Loper. Deze input verwerken we in de kaders die we aan de gemeenteraad voorleggen ter besluitvorming.
Nadat de gemeenteraad deze kaders heeft vastgesteld gebruiken we deze als basis voor het ontwerp. In de vervolgfase heeft u ook nog de mogelijkheid om over het ontwerp mee te praten. Een uitnodiging daarover volgt later. 

Aanmelden

In verband met de organisatie van de avond vragen wij u zich vooraf aan te melden. Aanmelden kan tot en met 21 juni 2023 via het aanmeldformulier (Deze link gaat naar een andere website).