De Omgevingswet

woensdag 7 juni 2023

In heel Nederland wordt gewerkt aan de invoering van de Omgevingswet. Deze wet bundelt en vereenvoudigt regels die gaan over thema’s als bouwen en cultureel erfgoed, milieu en duurzaamheid, water en bodem, natuur en gezondheid en ruimte voor sport en bewegen. De regels gelden voor alle ruimtelijke ontwikkelingen die in de omgeving plaatsvinden.


De Omgevingswet gaat naar verwachting op 1 januari 2024 in. Via onze webpagina Omgevingswet brengen we u op de hoogte van onze voorbereiding op de Omgevingswet en wat dit voor u betekent. Op deze pagina is onder andere aangegeven hoe wij omgaan met lopende bestemmingsplanwijzigingen en vergunningaanvragen tot het moment dat de Omgevingswet inwerking treedt.

Wet kwaliteitsborging bouwen

De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) beoogt meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de geldende kwaliteitseisen houden. Op de webpagina Wet kwaliteitsborging bouwen leest u daar meer over.