Beesel gaat als eerste kleine gemeente voor onbepaalde tijd door met JOGG voor een gezonde leefomgeving

vrijdag 2 juni 2023

De gemeente Beesel gaat voor een gezonde en levendige samenleving waarin inwoners een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven ervaren. Mede daarom heeft de gemeente Beesel de overeenkomst met JOGG (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst) voor onbepaalde tijd verlengd. Beesel is de eerste kleine gemeente in Nederland die deze overeenkomst voor onbepaalde tijd tekent.

Gewoon Samen Fit

De gemeente Beesel wilt samen met de inwoners, verenigingen en professionals werken aan een omgeving waarin het niet alleen leuker, maar ook makkelijker wordt om gezond te leven. Onder het motto “Gewoon Samen Fit” zet Beesel zich al jaren in voor een gezonde leefomgeving. Dit is onder meer terug te zien in mooie samenwerkingen binnen het onderwijs, kinderopvang, consultatiebureau en bij verenigingen. Deze samenwerkingen en initiatieven zijn samen met JOGG al gerealiseerd:

  • Met het onderwijs wordt er gewerkt aan gezondheid binnen scholen. Met onder meer gezonde schoolvignetten, vakleerkrachten die zich ook bezighouden met pauzespelen en motorische screening.
  • Bij de kinderopvang wordt spelenderwijs geoefend met het eten van groente en meer bewegen. Met het groenteboxjes project maken kinderen spelenderwijs kennis met verschillende soorten groente. En tijdens de Peuter- en Kleuter4Daagse maken de kinderen een week lang iedere dag een korte wandeling om het wandelen en bewegen te stimuleren.
  • Met het consultatiebureau wordt met een preventieleerlijn al vroeg ingezet op een gezonde leefstijl. De preventieleerlijn bestaat onder meer uit aandacht voor het eten van groente (groentehapjes in 10 stapjes), het belang van genoeg water drinken en aandacht voor de motorische ontwikkeling.
  • Met verenigingen wordt samengewerkt voor een gezondere leefstijl. Denk aan de samenwerking in het kader van de Rookvrije Generatie en gezondere sportkantines.

Sinds 2017 bij JOGG

In 2017 sloot Beesel zich aan bij JOGG. Toen werd de overeenkomst getekend voor 3 jaar en in 2020 is de overeenkomst met 3 jaar verlengd. Nu is de overeenkomst getekend voor onbepaalde tijd. Wethouder Anouk Huijs is blij met deze blijvende samenwerking: “Een gezonde leefstijl en een goede gezondheid zijn ontzettend belangrijk, voor nu maar ook zeker voor later. Daarom vind ik dat we als gemeente lef en doorzettingsvermogen moeten tonen. En ook meer naar de toekomst moeten kijken. Onze toekomstige kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen zullen ons meer dan dankbaar zijn."

Over JOGG

JOGG is een werknet van gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven die samen werken aan een gezonde leefomgeving. De integrale JOGG-aanpak maakt de leefomgeving van kinderen en jongeren steeds gezonder. De aanpak richt zich op de leefomgeving in de breedste zin van het woord. Denk aan gezonder omgaan in huis, op school, in de buurt, sport, vrije tijd, werk en media. Samen wordt gewerkt aan een leefomgeving waarin kinderen kunnen opgroeien tot een gezonde generatie.

Ondertekening overeenkomst JOGG voor onbepaalde tijdOp de foto van links naar rechts:

  • Evy Steeghs, beleidsmedewerker sport/gezondheid gemeente Beesel
  • Anouk Huijs, wethouder gemeente Beesel
  • Anouk Reneerkens-Bisschops, JOGG accounthouder Limburg
  • Simone Gerono, provinciaal consulent JOGG