Lintjesregen 2023: vijf koninklijke onderscheidingen

woensdag 26 april 2023

Op woensdag 26 april, de dag voor Koningsdag, vond de Lintjesregen plaats. Op deze dag worden in Nederland Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. In gemeente Beesel zijn 5 personen onderscheiden tot Lid in de Orde van oranje Nassau. Burgemeester Bob Vostermans ging samen met de wethouders persoonlijk bij de nieuw-gedecoreerden langs met het heugelijke nieuws en om hen te bedanken voor hun jarenlange inzet voor de gemeenschap.

Foto's volgen zo snel mogelijk. 

In de gemeente Beesel zijn onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau:

De heer Jeu van Neer – Beesel (72 jaar)

Dhr. Van Neer zet zich al meer dan 30 jaar in voor buurtvereniging Witteberg in Beesel als bestuurslid (penningmeester). De buurtvereniging vervult een bijzonder belangrijke functie voor de bevordering van de leefbaarheid in dorpskern Beesel. Daarnaast is dhr. Van Neer breed actief in zijn naaste woonomgeving. Zo heeft hij zich in de periode tussen 2017 en 2020 ingezet als begeleider van en chauffeur voor de ouderen die gebruik maken van de dagbesteding en was hij vele jaren actief voor de pony- en ruiterclub in Beesel. Vanaf 2020 is dhr. Van Neer toegetreden als bestuurslid van wandelvereniging De Solberg en steekt hij veel tijd en energie in deze club.

Mevrouw Marion Cremers - de Vlieger – Reuver (68 jaar)

Mevr. Cremers-de Vlieger is al ruim 49 jaar lid van TC Ruiver en is vele jaren als o.a. bestuurslid actief voor deze vereniging. Zij is eveneens vrijwilliger bij de Zorggroep. Ze helpt en begeleidt hier wekelijks senioren met handwerken in het 'Brei-Café' en biedt een luisterend oor voor deze ouderen. Daarnaast vervaardigt mevr. Cremers handwerkproducten voor Vrouwenvereniging Tesselschade. Met de opbrengst van de verkoop van deze producten, worden vrouwen ondersteund in hun streven economisch en financieel zelfstandig te worden of te blijven.
In 2010 respectievelijk 2014 zijn de ouders van mevr. Cremers overleden. In hun laatste levensjaren heeft zij voor haar ouders gezorgd in brede zin en was zij hun steun en toeverlaat.

Mevrouw Annette Janssen-Bremmers – Reuver (58 jaar)

In de periode van 1995-2002 heeft mevr. Janssen zich ingezet als bestuurslid (secretaris) van volleybalvereniging Revoc. In die periode heeft ze een succesvolle fusie met een partnervereniging begeleid en was zij een drijvende kracht om de vereniging te laten floreren in vele opzichten. Vanaf 2014 is zij opnieuw toegetreden tot het bestuur van de vereniging in de rol van secretaris. Naast haar secretariële taken zet ze zich ook op talrijke andere manier in voor de vereniging. In de periode tussen 2002 en 2014 heeft mevr. Janssen zich naast de zorg voor haar gezin en een betaalde baan geheel belangeloos ingezet voor de school van haar kinderen in de rol van overblijfmoeder maar ook voor Zwembad De Bercken waar zij de horecagroep heeft versterkt. Zij is eveneens actief geweest binnen de jeugdafdeling van Vastelaovesvereiniging De Windjbuujels voor de begeleiding van jeugdtrio’s.

De heer Gos Bremmers – Reuver (74 jaar)

Dhr. Bremmers is erelid van tennisvereniging TC Ruiver en zet zich al meer dan 15 jaar gedurende 24 uur per week in voor de club door ervoor te zorgen dat het tennispark door een ringetje is te halen. Hij doet dit geheel belangeloos, gedreven vanuit zijn passie voor de sport. Het is niet alleen dhr. Bremmers die als lid zelf profijt heeft bij een smetteloos en goed onderhouden tennispark, maar ook de vele leden van deze actieve club genieten hiervan. Daarnaast is het tennispark regelmatig decor voor competitiewedstrijden en zodoende een sportief visitekaartje voor de gemeente.

De heer Pieter Janssen – Reuver (59 jaar)

Dhr. Janssen is vanaf 1974 lid van het lokale trommel- en fluiterkorps St. Barbara en vanaf 1996 ook als bestuurslid. Van 2012 tot maart dit jaar vervulde hij de functie van voorzitter van de vereniging. Door zijn warme contacten met de sponsoren en de organisatie van carnavalszittingen stelde hij een gezonde financiële positie van de vereniging veilig. Vanaf maart 2022 is dhr. Janssen de kartrekker voor het jeugdbeleid van de vereniging. Een belangrijke functie voor het voortbestaan van de vereniging en de verjonging van het korps. Eerder al was hij nauw betrokken bij het faciliteren van muziekonderwijs in eigen beheer van de muziekverenigingen. Zodoende heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling van het muziekonderwijs in onze gemeente. Parallel aan zijn activiteiten voor het trommel- en fluiterkorps heeft dhr. Janssen drumband Batterbraggel opgericht en heeft hij zich als lid en bestuurslid verbonden aan joekskapel De Gresbuus.