Start bestrijding eikenprocessierups vanaf 1 mei 2023

maandag 24 april 2023

De eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea) is de rups van een nachtvlinder die algemeen voorkomt in Nederland. De eikenprocessierups leeft in eikenbomen en kan van mei tot augustus voor overlast zorgen. De rupsen hebben brandharen die zorgen voor irritaties en jeuk, rode blaasjes, ontstekingen aan huid, luchtwegen of ogen.

Daarom bestrijden wij de eikenprocessierups op de plaatsen waar veel eiken staan. Ook op plaatsen waar veel mensen aanwezig zijn bestrijden we de eikenprocessierups actief. Het gaat dan om de gemeentelijke eiken in de bebouwde kom, langs doorgaande fietsroutes en bij voorzieningen van maatschappelijk belang.

De eikenprocessierups wordt niet in alle eiken in de gemeente bestreden. Bij half- en onverharde wegen en paden, in de bosgebieden en in het landelijke gebied wordt niet bestreden.

Bestrijdingsprogramma

Om de eikenprocessierups te bestrijden werken we samen met 8 gemeenten in de regio. De bestrijding bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Monitoring: er wordt heel precies gekeken wanneer de eitjes uitkomen en wanneer het goede  moment is om te bestrijden. Dit wordt het GO-moment genoemd.
  2. Bestrijding rupsen: dit wordt gedaan door het bespuiten van de eiken op de gevoelige locaties met Xentari. Dit middel is biologisch afbreekbaar en niet schadelijk voor andere organismen.
  3. Bestrijding nesten: het wegzuigen  van de nesten op plaatsen waar veel mensen aanwezig zijn.

Start bestrijding

Vanaf maandag 1 mei  start de bestrijding van de eikenprocessierups in de gemeente Beesel. De bladeren van de eiken op de gevoelige locaties worden bespoten met Xentari. Het middel wordt met een spuitkanon door een nevelspuit in de kronen van bomen gespoten. De rupsen eten het blad en gaan dood vóórdat ze de brandharen krijgen. Deze manier van bestrijden is niet schadelijk voor andere organismen.

Het spuitkanon kan voor enige geluidshinder zorgen. Daarnaast kan het bestrijden van de eikenprocessierups ook buiten normale werktijden plaatsvinden. Dit komt doordat de periode om de eikenprocessierups effectief te bestrijden kort is. Wij vragen hiervoor om uw begrip.