Evaluatie centrum Reuver; gemiddelde snelheid verminderd met 8 t/m 10 km/h

dinsdag 21 maart 2023

In 2021 is gestart met het herinrichten van het centrum van Reuver. Het vernieuwde centrum is inmiddels ruim een half jaar in gebruik. Samen met de ondernemersvereniging SOCR en het Kernoverleg Reuver is het vernieuwde centrum geëvalueerd. Ook opmerkingen van inwoners zijn hierin meegenomen.

Het doel van de herinrichting van het centrum was meerledig: De toekomstbestendigheid vergroten, de beleving en uitstraling verbeteren, bijdragen aan het verlagen van de snelheid, het creëren van meer ruimte voor parkeren, laden en lossen én de terrassen, markt, kermis en alle (grotere) evenementen een plek blijven bieden. In juni 2022 zijn de werkzaamheden afgerond en is het centrum in gebruik genomen.

Over het algemeen kan gesteld worden dat de stap naar een toekomstbestendig centrum zeker is gezet. Het centrum is mooier, groener, sfeervoller en functioneler. Uit metingen blijkt dat de gemiddelde snelheid zelfs met 8 tot 10 km/h verminderd is. Uit de evaluatie met de ondernemersvereniging SOCR, het Kernoverleg Reuver en de opmerkingen van inwoners is echter ook een aantal aandachtspunten naar voren gekomen.

Concrete aandachtspunten en bijbehorende acties in het kort

  • Er is meer behoefte aan fietsparkeerplaatsen. Actie: Er worden meer fietsbeugels bijgeplaatst op verschillende locaties.
  • Er zijn vragen gesteld over de oversteekbaarheid voor met name minder valide mensen en mensen met een visuele beperking. Actie: Hierover gaan we in gesprek met het Gemeentelijk Gehandicaptenplatform Beesel en PSW.
  • Er is aandacht voor de parkeerproblematiek die ontstaat door foutparkeerders, dubbel parkeren en laden en lossen voor een parkeerplek. Actie: Hierover blijven we in gesprek met de ondernemersvereniging SOCR.
  • Er zijn meldingen binnengekomen over de verkeerssituatie bij de wegversmallingen ter hoogte van Landelijk Brocant en het Vloot. Actie: De wegversmalling ter hoogte van Landelijk Brocant wordt weggehaald. De wegversmalling bij het Vloot blijft gehandhaafd zodat het verkeer dat het centrum binnenkomt wordt afgeremd.
  • Er is een aantal verzakkingen in de natuurstenen stroken en bestrating op de Rijksweg en de Pastoor Vranckenlaan. Actie: Dit wordt gerepareerd.
  • Een aantal bewoners heeft melding gemaakt van trillingen in huis. De verwachting is dat de meeste trillingen met de reparaties van de verzakkingen worden weggenomen Actie: We  blijven ook na de reparaties in gesprek met de aanwonenden.
  • Het lopen voor het terras bij Luxor wordt als onveilig ervaren omdat voetgangers hier als het ware over de rijbaan lopen. Actie: Samen met de ondernemer zijn we hierover in gesprek.

Er is en blijft aandacht voor bovengenoemde punten en hier wordt ook actie op ondernomen.