Minimaregeling

woensdag 15 maart 2023

Heeft u een laag inkomen en kunt u daardoor niet deelnemen aan sociaal culturele activiteiten? Dan kunt u misschien een bijdrage krijgen van de gemeente.

De minimaregeling is bedoeld voor bijvoorbeeld:

  • Lidmaatschap muziekvereniging of toneelvereniging
  • Bezoek aan het Draaksteken (tip 2023!)
  • Lidmaatschap sportvereniging of sportschool
  • Abonnement bij de bibliotheek

Voor wie is de regeling?

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • Uw inkomen (of dat van u en uw partner samen) is lager dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm.
  • Uw vermogen is niet hoger dan voor u zou gelden in de bijstand.
  • U heeft géén recht op studiefinanciering of een lening van DUO.

Vergoeding

De vergoeding is maximaal € 175 per persoon per jaar. Wij vragen u om de betaalbewijzen (rekeningen, bonnen) zoveel mogelijk op te sparen totdat u aan het bedrag van € 175 komt.
Het gehele bedrag wordt dan in één aanvraag uitbetaald.

Meer informatie of vragen?

Kijk voor meer informatie op de webpagina Minimaregeling of neem contact op met team Werk en Inkomen van de gemeente via telefoonnummer 077 - 474 92 92.