Nieuwe aanpak complexe jeugdhulp in Noord- en Midden-Limburg

dinsdag 7 februari 2023

“Eerst luisteren en dan samen de behandelroute bepalen”

Per 1 januari 2023 bundelen gemeente Beesel en 13 andere gemeenten en 10 jeugdhulpaanbieders hun krachten om nog beter hulp op maat aan te bieden aan jeugdigen en gezinnen. Deze nieuwe aanpak zetten we in bij jeugdigen en gezinnen die te maken hebben met complexe, vaak meervoudige, problematiek waarbij sprake is van een dreigende behandelopname. Aanbieders en gemeenten werken nauw samen om de best passende hulp, zo thuis mogelijk, aan te bieden.

Uniek in Nederland

Ieder gezin is anders, dus voor ieder gezin kijken we naar de beste oplossing voor dat gezin. Daarbij zetten we onze deuren voor elkaar open en werken we integraal samen om die hulp te bieden die de jeugdige en het gezin nodig heeft. Via een gezamenlijke voordeur, ook wel de Bijzondere Toegang genoemd, bepalen wij samen met de jeugdige en het gezin de route. Na een uitgebreid gesprek maken de samenwerkende jeugdhulpaanbieders een plan van aanpak. De grenzen van de aanbieders vervagen en de beste behandeling kan heel goed een combinatie zijn van methodieken van verschillende aanbieders. Deze intensieve vorm van samenwerking tussen gemeenten en jeugdhulpaanbieders is uniek in Nederland. Daar zijn we trots op!

Geen enkel kind tussen wal en schip

Met deze aanpak zorgen we ervoor dat er altijd passende hulp geboden wordt voor de jeugdigen en gezinnen waarbij een behandelopname dreigt. Vanuit de samenwerkende jeugdhulpaanbieders kunnen we eenvoudig – en zonder administratieve rompslomp – zorg bijstellen als blijkt dat er net iets meer of iets anders nodig is. We houden vol, ook als het moeilijk wordt. Geen enkel kind valt bij ons tussen wal en schip.

Zo thuis mogelijk

De behandelroute richten we zo in dat de jeugdige zoveel als mogelijk thuis kan blijven wonen. Als thuis blijven wonen tijdelijk echt geen optie is, en ook in de omgeving van het gezin geen mogelijkheden zijn, dan behoort tijdelijk verblijf bij een jeugdhulpaanbieder tot de mogelijkheden. We gaan uit van de insteek ‘Zo kort als mogelijk, zo lang als nodig.’ We bekijken continu wat wel thuis kan of met de gezinssituatie gezamenlijk kan. Denk aan een aantal dagen in het netwerk van het gezin logeren, of op een behandelgroep en een aantal dagen thuis. We betrekken de ouders altijd actief bij de behandeling van de jeugdige.

Vertrouwde route

Jeugdigen en gezinnen met opvoed- en opgroeiproblemen kunnen gewoon blijven aankloppen bij hun vertrouwde adres. De huisarts, gezinscoach of Centrum voor Jeugd en Gezin schakelen de Bijzondere Toegang in. Dit gebeurt altijd in overleg.

Wethouder Anouk Huijs is blij met de aanpak: “Met deze unieke samenwerking kunnen we snelle, passende en integrale hulp bieden aan Beeselse jongeren en hun gezin. Zodat zij maar op één plek hun verhaal hoeven doen en we van daaruit een passende aanpak samenstellen.”