Shared space - centrum Reuver

woensdag 23 november 2022

Het Raadhuisplein en een gedeelte van de Rijksweg en Pastoor Vranckenlaan zijn een zogenoemde shared space. Regelmatig ontvangen we hierover vragen. Graag leggen we nog eens uit hoe zo’n shared space werkt.

In een shared space maken alle verkeersdeelnemers samen gebruik van de ruimte. Hier gelden volgens de wegenverkeerswet dezelfde voorrangsregels als ergens anders op de openbare weg. De langzame verkeersdeelnemer (fietser, voetganger) heeft dus géén voorrang op het snelverkeer (auto, motor, vrachtwagen). De weginrichting draagt bij aan een verkeersgedrag waarbij een beroep wordt gedaan op verantwoordelijkheid en medemenselijkheid van alle verkeersdeelnemers: door middel van interactie en oogcontact tussen de verschillende verkeersdeelnemers moet met elkaar worden bepaald wie voorrang krijgt. Een kwestie van normen en waarden dus! Dit nodigt weggebruikers uit om alerter en voorzichtig te rijden en rekening te houden met elkaar. Hierdoor neemt de verkeersveiligheid toe. “Voorrang” bepaal je dus #gewoonsamen met de andere weggebruikers.