Woningbouw Heijackerstraat

maandag 21 november 2022

In 2021 zijn er verschillende schetsontwerpen gemaakt voor de herontwikkeling aan de Heijackerstraat. Hierbij is gezocht naar een goede balans tussen wonen en spelen. Op 5 april 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders gekozen voor de variant met 20 woningen. Het voornemen is om een deel van het huidige openbare groen aan de Heijackerstraat te herontwikkelen met nieuwbouw woningen in diverse prijsklassen.

Bekijk het verkavelingsplan (PNG, 655.0 kB)

Om woningbouw mogelijk te maken is de procedure voor bestemmingswijziging opgestart. Het ontwerp-wijzigingsplan ligt vanaf 24 november ter inzage. Iedereen heeft vanaf dat moment 6 weken de tijd om een zienswijze in te dienen. Hierna neemt het college een besluit. Wethouder Anouk Huijs ligt de stand van zaken en de procedure toe in onderstaande video.


 

Informatieavond voor geïnteresseerden

Op 29 november organiseert gemeente Beesel van 19.30-21.00 uur een informatieavond in het gemeentehuis. Heeft u interesse in een van de bouwkavels? Dan nodigen we u van harte uit voor deze informatieavond. Tijdens deze avond worden de bouwplannen verder toegelicht. Bent u erbij? Dan zouden we het fijn vinden als u zich aanmeldt, zodat we weten hoeveel mensen we mogen verwachten.