Besluitvormende raadsvergadering 10 november: Algemene Beschouwingen

maandag 31 oktober 2022

Agenda van de besluitvormende vergadering van de raad van de gemeente Beesel op 10 november 2022 om 9:00 uur. Het betreft de zogenaamde Algemene Beschouwingen. De publieke tribune is geopend. U kunt de vergadering bijwonen in de Burgerzaal van het gemeentehuis; Raadhuisplein 1 in Reuver. U kunt de vergadering ook online volgen via een livestream

Voorzitter: B. Vostermans
Griffier:  N. Vintcent

De stukken voor deze vergadering en de link naar de stream kunt u inzien bij geplande vergaderingen.

Spreekrecht

Het spreekrecht houdt in dat u voorafgaand aan de behandeling van een geagendeerd onderwerp in de vergadering in de gelegenheid wordt gesteld om het woord te voeren over dit onderwerp.

Aanmelden

Diegenen die van het spreekrecht gebruik willen maken dienen dit tenminste een dag voor de datum van de vergadering schriftelijk aan de voorzitter of de griffier van de gemeenteraad kenbaar te maken.
Dit kan telefonisch via 077 474 9292 of per mail naar griffie@beesel.nl.

U heeft maximaal 5 minuten spreektijd.