Begroting gemeente Beesel weer op orde

maandag 24 oktober 2022

Begroting gemeente Beesel weer op orde

Samen bouwen aan de gemeenschap, voor vandaag en morgen.

Het huishoudboekje van de gemeente Beesel ziet er weer rooskleurig uit. Een set aan maatregelen, een nieuwe aanpak en meer geld vanuit het Rijk heeft er voor gezorgd dat de begroting voor de komende jaren weer gezond is. Er is daardoor weer ruimte voor investeringen en de voorgenomen bezuiniging op welzijnswerk wordt teruggedraaid. ‘Samen bouwen aan de gemeenschap, voor vandaag en morgen’. Dat is het uitgangspunt van het college bij de begroting voor de komende jaren. Op 10 november besluit de Beeselse gemeenteraad over de begroting 2023-2026.

Gezonde basis
De afgelopen jaren waren de financiën in Beesel minder positief. Voor burgemeester en wethouders reden om de zaak anders aan te pakken: “We hebben vorig jaar een aantal maatregelen door moeten voeren, om de basis weer op orde te krijgen. Maar maatregelen alleen waren niet genoeg. We hebben onze begroting vanaf dat moment anders aangepakt. Inkomsten en uitgaven moesten weer met elkaar in balans gebracht worden en dat is gelukt. Ook ontvangen we meer geld van het Rijk, waardoor we de taken die we moeten uitvoeren, beter kunnen uitvoeren” vertelt burgemeester Vostermans.

Investeren in leefbaarheid
Het college van Beesel heeft bij het maken van de begroting een aantal thema’s centraal gesteld, gebaseerd op het versterken van de leefbaarheid en het bouwen aan de gemeenschap. Er zitten verschillende belangrijke thema’s in, waar ze de komende jaren in willen investeren. Wonen is zo’n thema, waar wethouder Anouk Huijs zich hard voor maakt. “Er is een grote behoefte aan meer, passende woningen voor onze inwoners. Voor starters, maar ook voor senioren. Op vele vlakken hebben we iets te doen. Daarom gaan we niet alleen op de korte termijn bouwen, maar maken we ook een woon-zorgvisie, met plannen voor de lange termijn”.

Inspelen op actualiteiten
In de begroting houdt het college ook rekening met actuele ontwikkelingen. “De energiecrisis drukt ons met de neus op de feiten. Investeren op duurzaamheid is nu nóg belangrijker. Voor ons betekent het dat we inzetten op het isoleren van woningen. Dat werkt twee kanten op, we verbruiken met z’n allen minder energie én het is goed voor de portemonnee van onze inwoners” aldus wethouder Marcel Roelofs. Maar ook verkeer is heel actueel op dit moment. Er is een aantal knelpunten in de gemeente en het is het college er alles aan gelegen om die op te lossen: “omdat we het ene probleem niet willen oplossen met iets dat ergens anders voor een probleem zorgt, komen we met een mobiliteitsplan voor de héle gemeente,” legt Roelofs uit.

Omkijken naar elkaar
Gemeente Beesel is klein, krachtig en hecht. Dat karakter moet vooral behouden blijven vindt wethouder Linda Nijssen: "We zien dat de zorg en ondersteuning aan onze inwoners steeds meer onder druk komt te staan door bijvoorbeeld personeelstekorten bij zorgpartners. Daarom vinden we het belangrijk om het netwerk, de omgeving meer te betrekken bij de hulp en ondersteuning. Maar dat gebeurt niet vanzelf, daarom ondersteunen en stimuleren we dat”.

De Beeselse begroting ziet daarom ook toe op de doorontwikkeling van maatschappelijke accommodaties, zoals de Schakel in Reuver en de gemeenschapsfunctie in Beesel. Ook wordt er geld gereserveerd voor onverwachte ontwikkelingen, zoals nu de energiecrisis. Zodat er ruimte is om verenigingen en maatschappelijke organisaties te helpen als de situatie daar om vraagt.

Vinger aan de pols
Het gemeentebestuur in Beesel heeft geleerd van de afgelopen jaren en burgemeester Vostermans houdt de vinger aan de pols: “We komen uit een moeilijke tijd en we zijn daarom heel blij dat onze begroting nu weer perspectief biedt. Tegelijk is de wereld om ons heen grillig en onvoorspelbaar. We blijven daarom als college realistisch en gaan zorgvuldig om met inkomsten en uitgaven. Daar is dit voorstel voor de begroting op gebaseerd.” Op 10 november besluit de gemeenteraad over de begroting, tijdens de Algemene Beschouwingen. Dit is live te volgen via www.beesel.nl

Meer weten?
In de begroting zitten nog veel meer onderdelen waar het college de komende jaren mee aan de slag wil. Burgemeester en wethouders vertellen er meer over in de begrotingsvideo.