Meldingen over stoep in verband met glasvezel

woensdag 12 oktober 2022

Circet is in opdracht van DeltaFiber door de gehele gemeente glasvezel aan het leggen in de trottoirs. Hiervoor halen ze gemiddeld 2 tegels eruit en deze worden zo goed mogelijk terug gestraat. Bij oudere trottoirs past dat nooit meer helemaal. Circet is verantwoordelijk voor goed herstel van de trottoirs, de gemeente controleert dit en laat dit indien nodig aanpassen.

Bij verzakkingen in het trottoir of een onveilige situatie kunnen onze inwoners dit rechtstreeks melden bij Circet op emailadres beesel-reuver@circet.nl. Ook vragen over aansluitingen kunnen op dit emailadres gesteld worden.