Hulp voor vakantieparken in Noord-Limburg

dinsdag 30 augustus 2022

Sommige vakantieparken in onze regio zijn niet meer volledig bestemd voor het vieren van vakantie. Vakantieparken in Noord-Limburg worden met het project Rode en Groene Spoor onderzocht. Vitaliteitsmanagers gaan bedrijven helpen vitaler en gezonder te worden. Met de start van het project Rode en Groene Spoor vakantieparken wordt nadrukkelijker ingezet op het gezonder krijgen van de sector.

Rode en groene spoor
Burgemeester Ryan Palmen van de gemeente Horst aan de Maas is portefeuillehouder Veiligheid Regio Deal Noord-Limburg: “Bij een aantal bedrijven merken we dat ze nog steeds achterblijven bij wat de markt vraagt. Ze bieden een verouderd product aan dat eigenlijk niet meer aansluit bij wat de moderne toerist vraagt of er vinden criminele activiteiten plaats. Met deze bedrijven gaan we nu nadrukkelijker aan de slag.”

Vitaliteitsmanager
Gedeputeerde Madeleine van Toorenburg vult aan: “Hiervoor hebben we naast de vitaliteitsmanager ook een handhavingsjurist in de arm genomen, die per park inventariseert of er misstanden zijn en hoe deze zijn aan te pakken. Denk hierbij aan permanente bewoning waar dat niet is toegestaan, illegale huisvesting van arbeidsmigranten, verloedering of ondermijning. We willen voorkomen dat criminelen onze parken zien als een toevluchtsoord waar ze ongestoord hun activiteiten kunnen voortzetten.”

Brede aanpak
De projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de acht gemeentes. De gemeente voert de regie en krijgt hierbij hulp vanuit allerlei partners. Zij werken samen met partners zoals het ACT! interventieteam, politie, belastingdienst en de arbeidsinspectie om bedrijven in de eigen gemeente te onderzoeken. Alle ondernemers kunnen gebruik maken van de ondersteuning van de vitaliteitsmanager om hun kampeer- of bungalowpark een gezondere toekomst te geven.

100% toeristisch
De ambitie is uitgesproken dat er in Noord-Limburg in 2030 alleen nog campings en bungalowparken zijn die 100% toeristisch geëxploiteerd worden. Het project is een initiatief van de acht gemeentes in Noord-Limburg en de provincie Limburg.

Portefeuillehouder Veiligheid Regio Deal Noord-Limburg Ryan Palmen geeft het startsein voor het project Rode en Groene Spoor vakantieparken.