Reparatie Sinkhole!

woensdag 10 augustus 2022

Reparatie Sinkhole!

Afsluiting Rijksweg en Ronkenstein vanaf 29 augustus t/m 29 november 2022.


Vanaf maandag 29 augustus 2022 start de Gemeente Venlo in samenwerking met Waterschap Limburg met de herstelwerkzaamheden op de Rijksweg ter hoogte van de Schelkensbeek. Hierdoor is de Rijksweg vanaf 29 augustus tot en met 29 november afgesloten voor al het verkeer. Alleen voetgangers hebben doorgang. Ook Ronkenstein wordt dan afgesloten.

Herstelwerkzaamheden

Al voor langere tijd is op de Rijksweg richting Belfeld maar één rijbaan beschikbaar door schade van het hoogwater van afgelopen jaar. In samenwerking met Waterschap Limburg gaat de Gemeente Venlo vanaf 29 augustus 2022 starten met de herstelwerkzaamheden. Deze werkzaamheden nemen minimaal 3 maanden in beslag door de complexiteit van het project. De duiker die 7 meter onder het wegdek ligt zal volledig worden vervangen. Hiervoor wordt het talud, waarop de Rijksweg rust, volledig afgegraven en opnieuw opgebouwd.

Toegankelijkheid

Doordat de werkzaamheden zo complex zijn en het gehele talud moet worden afgegraven is het niet mogelijk om een rijbaan open te houden. Alleen voetgangers hebben via een noodbrug toegang, fietsers moeten afstappen. Bromfietsers worden via Ronkenstein omgeleid. Er is geen toegang mogelijk voor zowel de hulpdiensten als de lijnbus.
Afsluitingen buitengebied
Aangezien we als gemeente Beesel en Venlo veel (zwaar) sluip- en zoekverkeer in het buitengebied verwachten wordt voor de veiligheid en leefbaarheid én ter bescherming van de weg ook Ronkenstein tussen Reuver en Belfeld volledig afgesloten.

Omleidingsroute

De omleidingsroute richting Belfeld/Venlo die door middel van borden wordt aangegeven is als volgt: volg de Rijksweg richting Roermond tot aan de aansluiting met de A73. Neem de A73 richting Venlo en neem de afslag Belfeld of verder om je route te vervolgen. 

Onderhoud A73 tegelijk gepland

In deze periode is door Rijkswaterstaat op 3 momenten onderhoud aan de A73 gepland. Dit is verre van ideaal, maar RWS geeft aan dat deze werkzaamheden noodzakelijk zijn vanwege de veiligheid en niet verplaatst kunnen worden. Het college van Beesel is er niet blij mee, maar vindt het erg belangrijk dat het herstel van de Rijksweg doorgaat. “Als we geen gelijktijdige afsluiting willen, dan zou het herstel van de Rijksweg met 9 maanden moeten worden uitgesteld. Dat vinden wij onaanvaardbaar, dus dat laat ons geen andere keuze dan het gelijktijdig door te laten gaan. Wij willen dat onze inwoners en ondernemers weer zo snel mogelijk normaal gebruik kunnen maken van de Rijksweg, want dat heeft lang genoeg geduurd. We zorgen er in ieder geval voor dat het lokale verkeer op die dagen zo goed mogelijk zijn weg kan vinden.” Hulpdiensten kunnen wel via de A73.

De afsluitingen worden tijdig aangekondigd via facebook, website en Puik.