Compensatie energieprijzen verhoogd van 800 naar 1300 euro

woensdag 3 augustus 2022

De energieprijzen zijn eind 2021 en begin 2022 flink gestegen, hierdoor zijn veel huishoudens honderden euro’s extra kwijt aan hun energierekening. Het kabinet heeft er voor gezorgd dat mensen met een inkomen op of net boven het sociaal minimum een eenmalige energietoeslag krijgen. Het kabinet heeft besloten om de energietoeslag te verhogen van € 800,= naar € 1.300,=.

Zoals u weet zijn wij inmiddels overgegaan tot uitbetalen van de energietoeslag.

Nog even een keer voor u op een rij:
Wie ontvangt deze toeslag automatisch?
Heeft u een bijstandsuitkering, IOAW/ IOAZ of heeft u in 2021 een individuele inkomenstoeslag van de gemeente Beesel ontvangen? Dan hoeft u zich niet te melden. U ontvangt de tegemoetkoming automatisch. U heeft afgelopen week een brief ontvangen waarin staat dat de energietoeslag automatisch aan u wordt uitgekeerd.
De toeslag wordt per huishouden uitgekeerd. De energietoeslag wordt uitgekeerd aan diegene die de energienota betaalt.
Ontvangt u van ons een uitkering en heeft u geen brief ontvangen? Neem dan contact met ons op!
 

U ontvangt geen bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ of BBZ maar u heeft wel een laag inkomen
Geen bijstand maar u heeft wel een laag inkomen? 120% van de toepasselijke bijstandsnorm zien wij als laag inkomen.
Inkomensgrenzen per maand exclusief vakantietoeslag 120% van de bijstandsnorm:

Gezinssamenstelling   21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand € 1.244,54 (peildatum 01-01-2022) € 1.382,89 (peildatum 01-01-2022)
Samenwonend/getrouwd € 1.777,92 (peildatum 01-01-2022) € 1.872,49 (peildatum 01-01-2022)


U kunt de energietoeslag bij ons aanvragen door middel van het aanvraagformulier bijzondere bijstand.

Wanneer heb ik geen recht op de energietoeslag?
Een aantal groepen wordt uitgesloten van het recht op energietoeslag.

U heeft geen recht op de energietoeslag als u op de aanvraagdatum
- 18, 19 of 20 jaar oud bent;
- student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt;
- in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
- alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft.
- geen energierekening hoeft te betalen.

U heeft schulden en ontvangt geen uitkering van de gemeente Beesel?
Voor huishoudens die vanwege problematische schulden de energienota (deels) niet kunnen betalen hanteert de gemeente een schuldhulppardon. Voorwaarde is dat u een schuldhulptraject volgt (WSNP of minnelijke schuldregeling). Wij kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor de compensatieregeling. U dient de energietoeslag aan te vragen door middel van het aanvraagformulier bijzondere bijstand

U ontvangt geen bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ of BBZ  maar u heeft wel een hoog inkomen
Huishoudens met een inkomen boven de inkomensgrens van 120% van de toepasselijke bijstandsnorm komen in beginsel niet aanmerking voor de energietoeslag. Behoort u niet tot de voorwaarden en u kunt uw energierekening (deels) niet meer betalen en u heeft er alles aan gedaan om deze toch te kunnen betalen? Neem dan ook contact op met de gemeente Beesel. U komt mogelijk in aanmerking voor de energietoeslag. U dient de energietoeslag aan te vragen door middel van het aanvraagformulier bijzondere bijstand, welke u kunt vinden op onze site aanvraagformulier-bijzondere-bijstand.pdf (beesel.nl).
 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Aanvullende energietoeslag € 500,=
Medio juli 2022 is het bedrag van de energietoeslag opgehoogd met € 500,= en mogen gemeenten dit bedrag ook gaan uitkeren.
De gemeente Beesel moet hierover enkele maatregelen treffen en dat betekent dat wij de aanvullende energietoeslag op dit moment nog niet aan u kunnen uitkeren.
Heeft u reeds de energietoeslag ontvangen? Dan krijgt u automatisch de aanvullende energietoeslag van € 500,=. U hoeft hiervoor geen aparte aanvraag in te dienen.
Zodra wij overgaan tot uitkeren van de aanvullende energietoeslag ontvangt u van ons bericht.

Contact
Neem bij vragen contact met ons op via telefoonnummer 14 077