Onderzoek regulering vrachtverkeer

dinsdag 19 juli 2022

Naar aanleiding van de verkeersproef centrumplan Reuver in 2020 en 2021 zijn er klachten en meldingen gekomen van bewoners uit de Mariastraat over de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in hun straat. Om een goed beeld te krijgen is gemeente Beesel in gesprek gegaan met de bewoners van de Mariastraat waarbij de bewoners het probleem konden schetsen en oplossingen aandroegen. Vanuit hier is een stappenplan opgeleverd met korte termijn en (middel)lange termijn acties.

Eén van de (middel)lange termijn acties is het in gang zetten van een onderzoek naar de regulering van het vrachtverkeer binnen onze gemeente. We realiseren ons namelijk dat maatregelen in de Mariastraat, zoals bijvoorbeeld een vrachtwagenverbod of een knip, effecten hebben op andere straten. Dit vraagt om een gemeentebrede aanpak van het vrachtverkeer, zodat we goed in beeld hebben hoe het vrachtverkeer zich verplaatst, hoe we hierop kunnen sturen en welke effecten dit heeft. Het adviesbureau Grenspaal 12 voert voor ons het onderzoek uit.