Hitteplan van kracht? Zet uw container vóór 06.00 u aan de straat

maandag 18 juli 2022

Nationaal Hitteplan
In de zomermaanden kan het behoorlijk warm zijn. Klimaatstudies wijzen een geleidelijke stijging van de temperatuur in de komende decennia uit en hittegolven zullen zich waarschijnlijk vaker voordoen.

Sommige mensen ervaren hitte als een welkome uitnodiging voor terras- of strandbezoek, voor anderen kan aanhoudende hitte juist een bedreiging zijn voor de gezondheid. Wanneer de hitte een bedreiging vormt voor de gezondheid, activeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het Nationaal Hitteplan. Hiermee informeert men kwetsbare groepen zoals ouderen dat er aanhoudende hitte voorspeld is, zodat ze tijdig maatregelen kunnen nemen om overlast te verminderen of te voorkomen.

Hitteplan = start inzameling rest- en GFT-afval 06.00 uur
Zware lichamelijke werkinspanning bij extreme hitte kan ook leiden tot een ongezonde werksituatie en  bedreigend zijn voor de gezondheid. Daarom komen we de beladers en chauffeurs van de huis-aan-huisinzameling van het rest- en GFT-afval in deze extreme omstandigheden tegemoet door de afvalinzameling eerder van start te laten gaan. 

Bij de activering van het Nationaal Hitteplan door het RIVM start de inzameling om 06.00 uur.
Zet uw afval dan tijdig, dus vóór 06.00 uur aan de straat.

Wanneer het Nationaal Hitteplan níet meer van kracht is, dan geldt de normale starttijd - 7.30 uur - voor de inzameling.

Hoe infomeren wij u?
Het RIVM en KNMI stellen gezamenlijk een persbericht op over de activering van het Nationaal Hitteplan. Dit bericht wordt vervolgens via de reguliere media als radio, TV, website en social media verspreid. Ook de gemeente Beesel zal u via social media en website op de hoogte brengen.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via de mail info@beesel.nl of telefonisch via
077–474 92 92.