Prikken zonder afspraak bij pop-uplocaties

donderdag 30 juni 2022

De komende weken kunt u in een tiental gemeenten een coronaprik halen. GGD Limburg-Noord opent tijdelijk, steeds voor één of twee dagen, regionale priklocaties. Wilt u een (eerste, tweede) coronaprik, booster- of herhaalprik (60+) halen? Dan kunt u zonder afspraak binnenlopen bij deze locaties voor een prik of meer uitleg.

Tijdelijke locatie gemeente Beesel

In gemeente Beesel kunt u bij Gezondheidscentrum ProVita (Broeklaan 4b) op de volgende data tussen 10.00 en 17.00 uur een coronaprik halen:

  • 7 en 8 juli
  • 21 en 22 juli
  • 4 en 5 augustus

Natuurlijk kunt u ook terecht bij de twee reguliere locaties in Venlo en Echt. Kijk voor meer informatie op: https://www.ggdlimburgnoord.nl/coronavirus.