Transportschaarste TenneT/Enexis

woensdag 22 juni 2022

Zoals u wellicht in de landelijke en regionale media heeft gelezen heeft de landelijke netbeheerder TenneT transportschaarste afgekondigd voor de provincies Limburg en Brabant.

Wat is transportschaarste?

Ons elektriciteitsnet is tientallen jaren geleden aangelegd om stroom aan huizen en bedrijven te leveren. Er is veel veranderd waardoor de vraag naar elektriciteit is toegenomen. Door de verduurzaming leveren tegenwoordig ook veel zonne- en windparken stroom terug en zijn er alternatieven voor gas. In Limburg en Brabant is nu (te) weinig transportcapaciteit beschikbaar voor het afnemen en terugleveren van stroom aan het net.

Wat betekent dit voor Limburg en Brabant?

De afkondiging van transportschaarste door TenneT betekent dat vanaf 9 juni 2022 er in heel Limburg en Brabant door zowel TenneT als Enexis geen offertes meer worden verstrekt voor aansluitingen (of uitbreiding van aansluitingen) die een omvang van meer dan 3 x 80  Ampère hebben (de grootverbruikaansluitingen). Dit betekent dat nieuwe en bestaande grootverbruik klanten die willen uitbreiden, voorlopig géén nieuwe of zwaardere aansluiting kunnen krijgen op het elektriciteitsnet. Denk dan aan grote winkels, grote supermarkten en grote middelbare scholen. Dit geldt ook voor bedrijven die op grote schaal elektriciteit willen terugleveren.

Voor kleinverbruikers en particulieren met een aansluiting (tot en met 3 x 80 Ampère) heeft deze transportschaarste voor nu geen consequenties. Denk dan aan huishoudens, kleine scholen en kleine winkels en kantoren. Als de inschatting van elektriciteitsafname van kleinverbruikers voor de toekomst door Enexis juist is, kunnen nieuwe woningen nog wel worden aangesloten in gebieden met transportschaarste.

Duidelijk mag zijn dat deze afkondiging van transportschaarste voor levering en teruglevering impact heeft op Limburg. Een impact die we gezamenlijk zoveel mogelijk zullen moeten inperken.

Wat betekent dit voor de gemeente Beesel?

Voor toekomstige uitbreiding van bedrijven en/of bedrijventerrein die een aansluiting of uitbreiding wensen, zal de transportschaarste onmiskenbaar gevolgen hebben. Tot nu toe hebben ons hierover nog geen signalen bereikt, maar die gaan zeker komen. Uiteraard gaan we met deze ondernemers in overleg. Voor de vier vergunde initiatieven voor grootschalige opwekking is de teruglevering via een contact met Enexis veiliggesteld. Deze projecten kunnen dus gerealiseerd worden. Voor mogelijke initiatieven in het gebied ’t Brook komt het nieuws niet als een verrassing. In het proces is al rekening gehouden met lange termijn doorlooptijden.

Meer informatie?

Op de website van de regionale netbeheerder Enexis kunt u terecht voor meer informatie. Ook is daar de klantenservice van Enexis te vinden om uw specifieke situatie te bespreken indien u investeringsplannen heeft. Zij zijn ook bereikbaar voor technische vragen.

Wilt u met de gemeente Beesel overleggen? Neem dan contact op met: Geert Claessens via geert.claessens@beesel.nl.