Update opvang Oekraïense vluchtelingen

donderdag 9 juni 2022

We zijn nog steeds druk bezig met de opvang van Oekraïense vluchtelingen en alle taken die hierbij komen kijken. Met de drie locaties, waaronder gebouw Forum in Bösdael en de Innofabriek, hebben we circa  70 plekken gerealiseerd. Op dit moment is ruim de helft van deze plekken bezet. Toch zitten we daarmee nu al ‘vol’, omdat niet iedere beschikbare kamer vanuit de regio gevuld is met het maximaal aantal personen.

Buiten het verzorgen van de opvangplekken komt er veel meer kijken bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Mensen die aankomen helpen we om zo snel mogelijk hun registratie bij de gemeente rond te krijgen, kinderen moeten naar school, er is leefgeld en vervoer nodig en het is fijn voor vluchtelingen als ze een beetje wegwijs worden in onze gemeente. Waar zijn we zoal mee bezig:
• Alle basisschoolleerlingen zijn na de meivakantie gestart in het basisonderwijs
• De middelbare schoolleerlingen zijn inmiddels ook allemaal gestart en hebben een OV-kaart voor vervoer ontvangen
• We bekijken per individu waar behoefte aan is op het gebied van bijvoorbeeld werk, zorg, taal en vrije tijd en ondersteunen daarbij of verwijzen door naar (lokale) samenwerkingspartners.

Een van de initiatieven voor Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente is de Taalklas. De vier basisscholen in de gemeente Beesel hebben samen een taalklas opgericht voor de groep Oekraïense kinderen die hier sinds de oorlog in Oekraïne zijn komen wonen.  De Taalklas is met 6 Oekraïense en 2 andere anderstalige kinderen na de meivakantie van start gegaan. Een speciale taal juf geeft deze kinderen dagelijks les. De kinderen zijn van verschillende leeftijden tussen de 6 en 12 jaar. Afgelopen woensdag bracht onze burgemeester Bob Vostermans een bezoekje aan de Taalklas. Morgen gaat de burgemeester langs bij de drie opvanglocaties om nader kennis te maken.