Lintjesregen 2022: drie koninklijke onderscheidingen

dinsdag 26 april 2022

Op dinsdag 26 april, de dag voor Koningsdag, vond de Lintjesregen plaats. Op deze dag worden in Nederland Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. In gemeente Beesel zijn 3 personen onderscheiden tot Lid in de Orde van oranje Nassau. Burgemeester Bob Vostermans ging persoonlijk bij de nieuw-gedecoreerden langs met het heugelijke nieuws en om hen te bedanken voor hun jarenlange inzet voor de gemeenschap.

In de gemeente Beesel zijn onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau:

De heer Peter van der Biezen - Reuver (71 jaar)

Peter van der Biezen is vanaf 2013 lid van het bestuur van Zwembad De Bercken. Hij leidt daar eveneens de werkgroep techniek die ervoor zorgt dat de technische staat van het zwembad in optima forma blijft. Onder zijn leiding is tevens in 2021 een volledig nieuw ondiep bassin gerealiseerd.

Peter van der Biezen heeft zijn bestuurskwaliteiten eerder ingezet ten behoeve van het Mannenkoor te Reuver (1985-2014). Hij heeft zich in deze periode ingezet voor muzikale vernieuwing en was gedurende enkele jaren voorzitter van het Koninklijk-Nederlands-Zangverbond-Limburg Rayon 3.

Tenslotte was Peter van der Biezen van 1992-1998 voorzitter van Stichting Gemeenschapshuis De Schakel; een stichting met maatschappelijke belangen. Hij speelde een belangrijke rol in de goede samenwerking en verstandhouding tussen de beheerders, de vrijwillige medewerkers en de vaste gebruikers van De Schakel.

De heer Jac Heijnen - Reuver (63 jaar)

Jac Heijnen ontvangt zijn onderscheiding uit hoofde van zijn brede en intensieve maatschappelijke betrokkenheid. Zo was hij van 2010 tot en met 2020 gemeenteraadslid in Beesel voor de fractie van de VLP. Hij was gedurende 8 jaar voorzitter van de VLP-fractie en lid van de auditcommissie van de gemeente Beesel.

Jac Heijnen was eveneens lid van het toezichthoudende orgaan op het onderwijs. Deze laatste positie dankte hij met name aan zijn ruime ervaring in het onderwijsbestuur. Al vanaf 1988 was Jac Heijnen betrokken bij OJBS De Triolier. Daar heeft hij niet alleen zitting gehad in de Oudervereniging en de Medezeggenschapsraad, maar heeft hij eveneens deel uitgemaakt van verschillende werkgroepen.

Van 2018 tot 2020 heeft Jac Heijnen zich ingezet als vrijwillige coach van statushouders via Synthese.
Tenslotte zet hij zich samen met zijn echtgenote al meer dan 15 jaar in voor Born in Africa en steunt hij in die hoedanigheid studenten en lokale projecten.

De heer Heinz Heines - Reuver (74 jaar)

Heinz Heines is al ruim 30 jaar actief als bestuurslid bij PDV De Duivensport te Reuver. In deze periode heeft hij belangrijke en uiteenlopende (bestuurs)functies vervuld waardoor veel liefhebbers van de duivensport in Reuver en omgeving hun hobby hebben kunnen uitoefenen.

Naast zijn inzet voor de postduivenvereniging heeft Heinz Heines gedurende zeker 20 jaar mantelzorg verleend aan zijn ernstig zieke echtgenote. Hij heeft ervoor gezorgd dat zij, ondanks haar ernstige ziekte, thuis in haar eigen omgeving heeft kunnen blijven tot haar overlijden. Daarnaast had hij eveneens de zorg voor zijn twee opgroeiende kinderen.

Hartelijk bedankt voor uw inzet!