De beste stuurlui staan aan wal! En dat is jammer. Kom jij aan boord?

woensdag 20 april 2022

De leden van de Adviescommissie Sociaal Domein van gemeente Beesel zijn op zoek naar mensen die met hen willen meedenken. Die samen gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen aan de gemeente, die sparren met beleidsmedewerkers en die de vragen stellen die ertoe doen!

Het Sociaal Domein gaat over alles waar inwoners in het (dagelijks) leven mee te maken hebben. Het heeft betrekking op zorg, welzijn, arbeid, onderwijs, gezondheidszorg, vrijetijdsbesteding en de wijze waarop inwoners van de gemeente Beesel in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving. Een vitale gemeenschap, waarin iedereen zo lang mogelijk gelukkig meedoet, elkaar ontmoet, plezier heeft en elkaar helpt.

  • Wil jij bijdragen aan de koers die onze gemeente vaart?
  • Heb je soms het gevoel dat het anders kan?
  • Wil jij helpen het verschil te maken?

Laat dan van je horen en stuur een mailtje: sociaaldomeinbeesel@gmail.com.
Lees meer over de Adviescommissie Sociaal Domein.