Besluit ontwikkeling Heijackerstraat

dinsdag 12 april 2022

Afgelopen jaar zijn we in gesprek geweest met een afvaardiging van buurtbewoners waarin de ontwikkelmogelijkheden van locatie Heijackerstraat in Beesel zijn besproken. Vanuit deze gesprekken, ondersteund door de uitkomsten van de gehouden enquête door de buurt in maart 2021, zijn er schetsontwerpen voor de locatie gemaakt. Hierbij is gezocht naar een goede balans tussen wonen en spelen. Als afsluiting van dit participatietraject zijn de schetsontwerpen op 11 januari aan geïnteresseerde inwoners gepresenteerd. 

Afgelopen dinsdag 5 april heeft het college besloten de procedure voor bestemmingswijziging op te starten uitgaande van het schetsplan op onderstaande afbeelding.

Vervolg

We starten met de noodzakelijke onderzoeken en onderbouwing om de bestemmingswijziging te regelen. Als de plannen niet passen binnen de wijzigingsbevoegdheid van het huidige bestemmingsplan zal dit worden voorgelegd aan de gemeenteraad ter besluitvorming. Tijdens deze periode wordt ook de verkaveling verder in detail uitgewerkt en waar mogelijk toegespitst op geïnteresseerde kandidaten.

Heeft u vragen over de ontwikkeling aan de Heijackerstraat? Neem dan contact op met Bart Peelen via 0774749292 of via info@beesel.nl.