Raad Beesel aan de slag met advies verkenner

vrijdag 1 april 2022

Op vrijdag 1 april heeft Petra Habets in haar rol als verkenner, haar bevindingen gepresenteerd voor het vervolgproces van de formatie in de gemeente Beesel. Deze terugkoppeling heeft in een brede bijeenkomst plaatsgevonden waar alle vier de delegaties van de politieke fracties bij aangesloten waren. 

Hiermee is de eerste verkenning voor de vorming van een nieuwe coalitie afgerond.
Uit de bijeenkomst is naar voren gekomen dat de eerste stap van het advies, namelijk een verdieping tussen CDA en Beeselse Lijst op korte termijn start. Het is ieders intentie om tot een zo breed mogelijke coalitie te komen. Partijen laten het verdere advies op dit moment bezinken en hebben afgesproken hier in brede samenstelling op terug te komen

.Anouk Huijs - Jan Hendriks - Rian Janssen - Marcel Roelofs

Lees ook het integrale advies (PDF, 134.5 kB) van de verkenner