Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd

donderdag 31 maart 2022

Woensdagavond 30 maart is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Voor het CDA zijn dit: Anouk Huijs, Lou Cremers, Will Killaars-Schoolmeesters, Krijn Pansters en Martin van der Avoort. Namens de VLP nemen Jan Hendriks, Gé Derks, Ilona Franssen-Levels en Lon Smeets plaats in de raad. Voor Samen Verder zijn de zetels voor: Rian Janssen, Michele Urru en Geerthe Stevens. Job Nijssen, Patrick Jacobs en Rob Ambaum maken de gemeenteraad compleet namens de Beeselse Lijst.

Jan Hendriks is plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.

Heel veel wijsheid en succes gewenst!

Afscheid vetrekkende raadsleden

Op maandag 28 maart was de laatste raadsvergadering van de bestuursperiode 2018-2022. Zoals afgesproken werd die avond nog niet definitief afscheid genomen van de vetrekkende raadsleden. Zodra duidelijk is hoe het college vorm krijgt en de definitieve samenstelling van de raad bekend is, staan we uitgebreid stil bij het vertrek van degenen die niet meer terugkeren in de gemeenteraad voor de bestuursperiode 2022-2026.

Leden van de gemeenteraad op de foto met griffier Niki Vintcent en burgemeester Bob Vostermans