Besluitvormende raadsvergadering 30 maart

dinsdag 29 maart 2022

Agenda van de besluitvormende vergadering van de raad van de gemeente Beesel op woensdag, 30 maart om 19:30 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis. 

Voorzitter: B. Vostermans
Griffier: N. Vintcent

Tijdens deze raadsvergadering wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd en worden een aantal posities binnen de raad bemenst. Burgemeester Vostermans blikt vooruit op de nieuwe bestuursperiode. De agenda en bijbehorende stukken voor deze vergadering kunt u inzien bij geplande vergaderingen.

Vergadering bijwonen

De publieke tribune in de burgerzaal van het gemeentehuis is geopend. 

Mocht het zo zijn dat één of meerdere nieuw gekozen raadsleden afwezig zijn vanwege een coronaquarantaine, dan vindt er er na de fysieke raadsvergadering een tweede, digitale raadsvergadering plaats. Hierin worden de raadsleden die niet fysiek aanwezig kunnen zijn digitaal beëdigd. Indien nodig kunt u deze vergadering live te volgen via: https://ap.lc/vHuY9.

Spreekrecht

Het spreekrecht houdt in dat u voorafgaand aan de behandeling van een geagendeerd onderwerp in de vergadering in de gelegenheid wordt gesteld om het woord te voeren over dit onderwerp.

Aanmelden

Diegenen die van het spreekrecht gebruik willen maken dienen dit tenminste een dag voor de datum van de vergadering schriftelijk aan de voorzitter of de griffier van de gemeenteraad kenbaar te maken. Dit kan telefonisch via 077 474 9292 of per mail naar griffie@beesel.nl.

U heeft maximaal 5 minuten spreektijd.