Opvanglocaties gemeente Beesel voor Oekraïense vluchtelingen

dinsdag 22 maart 2022

Eén van de locaties van de De Zorggroep bij Bösdael, genaamd Forum, is aangewezen als opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Beesel. Op dit moment biedt de gemeente Beesel buiten particuliere initiatieven vooralsnog onderdak aan 14 vluchtelingen. Op korte termijn wordt gewerkt aan uitbreiding van het aantal beschikbare plekken op diverse locaties.

Vanuit gemeente Beesel vindt er volop afstemming en overleg plaats met scholen, zorgorganisaties, verenigingen en maatschappelijke partners om daar waar nodig passende ondersteuning voor vluchtelingen te bieden. “Ik ben ontzettend blij met deze eerste opvanglocaties in onze gemeente, waar vluchtelingen tot rust kunnen komen en ook voor een aantal maanden kunnen blijven”, zegt burgemeester Bob Vostermans. “Samen met vrijwilligers is een deel van de zorgappartementen van De Zorggroep bewoonklaar gemaakt. Al onze samenwerkingspartners wil ik bedanken voor hun hulp en ondersteuning om deze opvanglocatie zo snel bewoonbaar te maken.”

Ook verblijft er al een aantal vluchtelingen bij inwoners uit gemeente Beesel en worden er allerlei acties op touw gezet vanuit de gemeenschap om vluchtelingen te helpen. Wilt u zelf Oekraïense vluchtelingen helpen? Of heeft u vragen? Kijk dan op www.beesel.nl/oekraine