Vragen over uw WOZ-waarde? Bel BsGW

donderdag 10 februari 2022

In de tweede helft van februari valt het aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelasting op de deurmat. Op dat biljet staat ook de nieuwe WOZ-beschikking met de WOZ-waarde van uw woning. Vanaf 2013 is er sprake van een stijging van de huizenprijzen. De stijgende huizenprijzen zorgen vaak voor een hogere WOZ-waarde die als basis dient voor meerdere belastingen.

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Een beller is sneller

Denkt u dat de schatting van de waarde van uw huis niet klopt? Ga dan niet direct met een bezwaarschrift aan de gang, maar bel eerst met BsGW via telefoonnummer 088 – 8 420 420. Ervaren taxateurs helpen u graag om de vastgestelde WOZ-waarde te toetsen en indien nodig te corrigeren. Deze hulp is gratis. Eén enkel telefoontje geeft u snel duidelijkheid. En gemak voor u. Want bezwaar maken is dan vaak niet meer nodig. U bespaart er veel tijd en moeite mee en u voorkomt onnodige kosten.

Komt u er niet uit met BsGW?

Dan kunt u gratis bezwaar maken via Mijn BsGW. U heeft daar zes weken de tijd voor, vanaf de datum (dagtekening) die op het aanslagbiljet staat. Niet ingewikkeld en geen gedoe.

Kan ik gebruik maken van gespecialiseerde bureaus?

Particuliere bureaus adverteren in deze periode actief om u te helpen met bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van uw huis. Zij bieden u deze hulp gratis aan. Echter, de kosten die daarvoor gemaakt worden, worden door de gemeente betaald. De gemeente moet deze bureaus namelijk een aanzienlijke vergoeding betalen als uw bezwaar gegrond wordt verklaard of als er fouten zijn gemaakt in uw aanslag. Omdat de kosten die de gemeente moet maken uit gemeenschapsgelden worden betaald, is het ook voor uw portemonnee beter als u rechtstreeks contact opneemt met BsGW. Daarnaast toont onderzoek aan dat het percentage gehonoreerde bezwaren ingediend via deze bedrijven lager is dan bij bezwaren die rechtstreeks bij BsGW worden ingediend. Bel dus eerst even met BsGW via telefoonnummer 088 – 8 420 420.

Meer informatie?