Start sloop voormalige school Parklaan 8c

dinsdag 8 februari 2022

De gemeente Beesel heeft eind vorig jaar een aanbesteding gehouden voor de sloop van de voormalige school aan Parklaan 8c. Naar aanleiding hiervan is de firma Spierings uit Roermond gecontracteerd om deze locatie te slopen. Op 9 februari starten de eerste werkzaamheden en rond 14 februari wordt er gestart met de binnensloop. Omdat de gemeente Beesel grote waarde hecht aan duurzaamheid en circulariteit wordt de school gesloopt met grote nadruk op hergebruik van de daarin aanwezige onderdelen en materialen.
Alle omliggende woningen zijn per brief geïnformeerd over de sloopwerkzaamheden en de overlast die de sloop met zich mee brengt.

Sloop ruwbouw
Uit een flora en fauna onderzoek is gebleken dat er dwergvleermuizen huizen in de school. Omdat het hier om een bedreigde diersoort gaat mag de school in de winterrust van de vleermuis niet gesloopt worden. Pas aan het eind van de winterrust, in april, worden er maatregelen genomen om de vleermuis de kans te geven de school te verlaten. Als vastgesteld is dat er geen vleermuizen meer in de school zitten mag de school gesloopt worden. Dit zal naar verwachting medio april zijn.