Commissievergadering 14 februari 2022

maandag 7 februari 2022

Agenda van de commissievergadering van de raad van de gemeente Beesel op maandag, 14 februari 2022 om 19:30 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis. De publieke tribune is vanwege noodzakelijke corona-maatregelen niet geopend. U kunt online live meekijken.

Voorzitter: P. Jacobs
Griffier:  N. Vintcent

De agenda en bijbehorende stukken voor deze vergadering kunt u inzien bij geplande vergaderingen.

Vergadering bijwonen

In verband met de Coronacrisis en de onderlinge afstand die deelnemers aan de vergadering van elkaar moeten houden, is er geen ruimte voor publiek in de burgerzaal. De vergadering wordt daarom live uitgezonden via YouTube. Klik daarvoor op 14 februari om 19.30 uur op de volgende link: https://youtu.be/flrMHQAc5oc.

Spreekrecht

Het spreekrecht houdt in dat u voorafgaand aan de behandeling van een geagendeerd onderwerp in de vergadering in de gelegenheid wordt gesteld om het woord te voeren over dit onderwerp.

Aanmelden

Diegenen die van het spreekrecht gebruik willen maken dienen dit tenminste een dag voor de datum van de vergadering schriftelijk aan de voorzitter of de griffier van de gemeenteraad kenbaar te maken. Dit kan telefonisch via 077 474 9292 of per mail naar griffie@beesel.nl.

U heeft maximaal 5 minuten spreektijd.